Wednesday, October 15, 2008

വെറുതേ ഒരു ഭാര്യ


ചിത്രം: വെറുതേ ഒരു ഭാര്യ
വർഷം: 2008
പാടിയത്‌: ശ്യാം ധർമ്മൻ
സംഗീതം: ശ്യാം ധർമ്മൻ
രചന: വയലാർ ശരത്ചന്ദ്ര വർമ്മ

മഞ്ഞിൽ കുളിക്കും രാവേറേയായ്‌
നിന്റെ മെയ്യിൽചന്തം വാചാലമായ്‌
ഒരു മോഹം നെഞ്ചിൽ തേരോട്ടമായ്‌
മണി തത്തമ്മേ
കാതിൽ കുറുമ്പിൻ നിശ്വാസമായ്‌
വന്നു ചേരാൻ നിന്നെപുൽകീടുവാൻ
കടിഞ്ഞാണോ പോകും കാറ്റായ്‌
ഞാൻ ഈണതത്തമ്മേ
പുതു പിച്ചിപ്പൂവിൻ ചിരിയോടെ
നറുമുല്ലപ്പൂവിൻ മണമോടെ
ഇനി ഇന്നല്ലെന്നും നാണംചൂടും
നാടൻപെണ്ണായ്‌ മാറാമോ

തണുപ്പാകെ മറന്നീടാൻ
കൈയ്യാലെ മൂടാം നിന്നെ
പുതപ്പെന്നപോലെ ഓമലേ
മഞ്ഞേ വഴിമാറാതേ
രാവേ പടിചാരാതേ
കണ്ണേ ഇമചിമ്മാതേ
മലരമ്പൊന്നു കൊള്ളുന്ന നേരങ്ങളിൽ

മുളയ്ക്കുന്നെൻ കുളിരോടെ
വെൺതിങ്കൾ ഞാനോതാനേ
കൊതിയ്ക്കുന്നു നിന്നെ ആമ്പലേ
ആലിൻ കുയിലമ്മേ നീ
നേരം പുലരും എന്നായ്‌
ചുമ്മാ കുഴലൂതാതെ
മണിമാരന്റെ ശീലുള്ള യാമങ്ങളിൽ


ചിത്രം: വെറുതേ ഒരു ഭാര്യ
വർഷം: 2008
പാടിയത്‌: ബിജു നാരായണൻ
സംഗീതം: ശ്യാം ധർമ്മൻ
രചന: വയലാർ ശരത്ചന്ദ്ര വർമ്മ

പാടാതെങ്ങെങ്ങോ കേഴുന്നോ
രാരീരം തീരാദുഃഖത്തിൽ
നീയേതോ മന്ദാരം
വിങ്ങുന്ന ജീവന്റെ മൺവീണയിൽ
കണ്ണീരായ്‌ വീണു നീലാംബരി
വേനൽതെന്നൽ വീശുന്ന നേരങ്ങളിൽ
ഒറ്റയ്ക്കാരും കാണാതെ നീ തേങ്ങിയോ
കാലത്തുണരും പുന്നാരം വാങ്ങാതെ
മൂവന്തികളിൽ കിന്നാരം ചൊല്ലാതേ

സുഖങ്ങളിൽ പങ്കില്ലാതെ
മനസ്സിലെ തീയൊന്നൂതി
ഉഷസ്സിൻ തീരം കണ്ടവളേ
ഒരുക്കുന്നതെല്ലാം നുണഞ്ഞൊന്നു കാണാൻ
നിറച്ചു നീ വിളമ്പിയോ ഇലത്തളിരിൽ
കരിചേരും നാളം നീയല്ലേ
ഇടനെഞ്ചം താനേ നീറുന്നോ

ചിലങ്കയിൽ മുത്തില്ലാതെ
ചുരത്തുവാൻ തേനില്ലാതെ
ഇരുട്ടിൻ മാറിൽ വീണവളേ
കൊതിക്കുന്നതെല്ലാം കനൽചൂടിലെന്നും
വരണ്ടുവോ കരിഞ്ഞുവോ ഇണയ്ക്കരികിൽ
മിഴിനീരിൻ കുമ്പിൾ നീയല്ലേ
കരയാനൊ ജന്മം പോരെന്നോ


ചിത്രം: വെറുതേ ഒരു ഭാര്യ
വർഷം: 2008
പാടിയത്‌: ഉണ്ണി മേനോൻ [മാളവിക]
സംഗീതം: ശ്യാം ധർമ്മൻ
രചന: വയലാർ ശരത്ചന്ദ്ര വർമ്മ

ഒംകാരം ശംഖിൽ ചേരുമ്പോൾ
ഈറൻ മാറുന്ന വെൺമലരേ
ഓരോരോ നാളും മിന്നുമ്പോൾ
താനേ നീറുന്ന പെൺമലരേ
ആരാരും കാണാതെങ്ങോ പൂക്കുന്നു നീ
തൂമഞ്ഞിൻ കണ്ണീരെന്തേ വാർക്കുന്നു നീ
നോവിന്റെ സിന്ദൂരം ചൂടുന്നപൂവേ

തന്നെതാനേ എന്നെന്നും
നേദിക്കുന്നോ നീ നിന്നേ
പൈതൽ പുന്നാരം ചൊല്ലുംനേരം
മാരൻ കൈനീട്ടും നേരം
അഴലിന്റെ തോഴിയെന്നാലും
അഴകുള്ള ജീവിതം മാത്രം
കണികാണുന്നില്ലേ നീ തനിയേ
മിഴിതോരാതെന്നും നീ വെറുതേ
ആദിത്യൻ ദൂരേ തേരേറും മുമ്പേ
കാലത്തേ തന്നേ നീയൊ മെല്ലെ വാടുന്നില്ലേ

ഇല്ലത്തമ്മേ നിൻമുന്നിൽ
വെള്ളിക്കിണ്ണം തുള്ളുമ്പോൾ
നെഞ്ചിൽ തീയാളുന്നില്ലേ കൂടേ
പൊള്ളും മൗനത്തിൻ മീതേ
ഉയിരിന്റെ പുണ്യമെന്നാലും
ഉരുകുന്ന വെണ്ണനീയല്ലേ
പകലെങ്ങോ വിണ്ണിൽ പോയ്‌മറയേ
ഇരുളെന്നും കണ്ണിൽ വന്നണയേ
കൈയെത്തും ദൂരേ തേനുണ്ടെന്നാലും
ജന്മത്തിൻ ചുണ്ടിൽ ഉപ്പിൻ കയ്പോ കൂടുന്നില്ലേ


ചിത്രം: വെറുതേ ഒരു ഭാര്യ
വർഷം: 2008
പാടിയത്‌: സൗമ്യ, ഫ്രാങ്കോ
സംഗീതം: ശ്യാം ധർമ്മൻ
രചന: വയലാർ ശരത്ചന്ദ്ര വർമ്മ

ചിങ്ങപൈങ്കിളി കൂടാൻ വാ
കളവാണി പൈതലേ പാടാൻ വാ
പുതുസൂര്യ ശോഭയോ കളഭമായ്‌ പൂന്തളിരിൽ
പാടാമല്ലേ ഏതോ കാട്ടിൽ മെല്ലേ
ഊഞ്ഞാലാടുന്നില്ലേ താളംതുള്ളുന്നില്ലേ
അഴകുള്ളതുമ്പിയുടെ മോഹന സ്വരമഴയിൽ
നാ നാ നാ തെയ്‌തെയ്‌ തോ ഓ ഓഹ്‌ ഓാ

മുറ്റത്തെങ്ങും തത്തിതത്തി ചുറ്റും മാടത്തേ
മുൻകോപത്തിൽ അത്തുംകൊത്തി കൊണ്ടേപോകാതേ
ആലിൻ കൊമ്പിൽ പാടണ പൂങ്കുയിലേ
മാരിതെന്നൽ മൂടണ മാമയിലേ
ഒന്നിച്ചാടിവരാനൊരു വേളയിതാ
തങ്കചേലണിയാനൊരു വേദിയിതാ

കണ്മുനയാൽ കഥയെഴുതാൻ
കണ്ണാടിനോക്കുന്ന സൗന്ദര്യമേ
പുഞ്ചിരിയാൽ ഇളമനസ്സിൽ
പഞ്ചാരതൂകുന്ന പൊന്നോമലേ
പറക്കാനോ കൊതിയില്ലേ
കൊതിക്കാനോ സുഖമല്ലേ
പൊന്നോണത്തിൻ മാനത്തെങ്ങും കളമെഴുതാൻ
നീലപ്പൊന്മാനാകാം ആകാശത്തിൽ പറന്നുയരാം
ഒന്നിചോണനിലാവിനു കമ്മലിടാം
നാണിക്കുന്ന കിനാവിനൊരു ഉമ്മതരാം

ഏലേലേലോ എൻഉയിരും നീ താനാ
ഏലേലേലോ എൻശ്വാസം നീ താനാ

തേൻകനിയാൽ കുളിരണിയാൻ
നെഞ്ചോടു ചേരുന്ന സംഗീതമേ
തേൻമൊഴിയാൽ കളിപറയാൻ
കാതോടു ചേരുന്ന കുഞ്ഞോമലേ
മനസ്സോരോ മലരലേ
ഇറുപ്പിന്നും തരുകില്ലേ
ഒന്നീച്ചീടാൻ ഒറ്റയ്ക്കോരോ നുണപറയാൻ
എന്നും സമ്മാനങ്ങൾതന്നീടാനോ അരികിൽ വരാം
നെഞ്ചിൽ ആയിരമായിരം മാലയിടാൻ
നല്ലൊരു ഓർമ്മയുമായിനി കൂടണയാം

No comments:

Labels

1964 (2) 1965 (3) 1967 (1) 1968 (1) 1969 (1) 1970 (2) 1971 (1) 1972 (1) 1973 (1) 1975 (1) 1976 (3) 1984 (1) 1985 (1) 1986 (2) 1987 (4) 1988 (3) 1989 (6) 1990 (4) 1991 (4) 1992 (5) 1993 (8) 1994 (5) 1995 (6) 1996 (4) 1997 (7) 1998 (11) 1999 (5) 2000 (5) 2001 (5) 2002 (1) 2003 (6) 2004 (7) 2005 (9) 2006 (7) 2007 (10) 2008 (21) 2009 (6) 2010 (1) A Anantha Padmanabhan [Anand] (1) A K Lohithadas (1) A T Abu (1) A T Ummer (1) A Vincent (2) Afzal (3) Alex Paul (6) Alphonse Joseph (1) Amal (1) Anand (1) Anil Babu (1) Anil Panachooran (5) Anitha (2) Aparna Rajeev (1) Asha Menon (1) Asha Ramesh (1) Beeyar Prasad (1) Berny Ignatius (4) Bharathan (1) Bhavana Radhakrishnan (1) Bichu Thirumala (6) Bijipal (1) Biju Narayanan (6) Bipin Prabhakar (1) Blessy (1) Bombay Ravi (2) C O Anto (1) Chandrashekhar (1) Chinmayee (1) Cicily (3) Deepak Dev (4) Deepu (1) Dennis Joseph (2) Devanand (1) Dr.P Ramesh (1) East Coast Vijayan (2) Fazil (3) Franko (4) G Devarajan (9) G Venugopal (8) Gayathri (1) Gireesh Puthencheri (35) Goerge Peter (1) Gomathy (1) Gopisunder (1) Hari Haran (4) Haridas Keshavan (1) Hariharan (1) Harini (1) I S Kundoor (1) Ilayaraja (7) Jassie Gift (4) Jayaraj (2) Job (1) Jofy Tharakan (1) Johnson (16) Joshy (3) Jyotsna (5) K G George (1) K J Yesudas (96) K P Brahmanandan (1) K S Chithra (59) K S Sethumadhavan (2) Kaithapram (42) Kaithapram Viswanath (1) Kalyani Menon (1) Kamal (9) Kanesh Punoor (1) Karthik (3) Kavalam Sreekumar (1) Kochin Haneefa (1) Konniyoor Bhas (1) Krishnachandran (1) Lal Jose (6) Latha Krishnan (1) Lathika (1) Liji Francis (1) M A Nishad (1) M B Sreenivasan (1) M D Ashok (1) M G Radhakrishnan (8) M G Sreekumar (31) M Jayachandran (18) M K Arjunan (1) M Krishnan Nair (2) M Kunchako (1) M Madhusoodhanan Nair (1) M Padmakumar (1) M S Baburaj (2) M S Viswanadhan (1) Madhu Balakrishnan (7) Malavika (1) Malayalam Album Song Lyrics (5) Malayalam Song Lyrics (167) Manjari (2) Manju (1) Mano (1) Mejo Joseph (1) Minmini (2) Mithin Ramakrishnan (1) Mohan Lal (2) Mohan Sithara (9) Mrudula (1) Naadhirsha (1) Nadesh Shankar (1) Nemam Pushparaj (1) Nepolean (1) Nishad (1) Noushad (1) O N V Kuruppu (13) Ouseppachan (14) P B Sreenivas (1) P Bhaskaran (5) P G Vishwambaran (1) P Jayachandran (9) P Leela (2) P N Menon (2) P Susheela (1) Padmakumar (1) Perumbavoor G Raveendranath (2) Pooja Rajesh (1) Poovachal Khader (1) Prabha Varma (1) Pradeep Babu (2) Prakash (1) Prameela (1) Priyadarshan (7) R Sarath (1) R Somashekharan (1) Radhika Thilak (2) Rafeeque Ahmad (3) Rafi Mecartin (2) Raghunath Seth (1) Rahul Raj (2) Rajalakshmi (1) Rajasenan (2) Rajeev Aanchal (1) Rajeev Alunkal (1) Ramesh Babu (2) Ranjith (2) Raveendran (4) Reju Joseph (2) Rimi Tomy (4) Roopa (1) Roshan Andrews (1) S Balakrishnan (2) S P Balasubramaniam (1) S P Venkitesh (6) S Rameshan Nair (5) Saajan Palluruthi (1) Sachidanandhan Puzhangara (2) Sangeeth Sivan (1) Santhosh Kesav (2) Santhosh Varma (1) Sarath (4) Sasi Shankar (1) Sathyan Anthikkad (15) Shabnam (2) Shafi (2) Shankar Mahadevan (4) Shibu Chakravarthy (3) Shreya Ghosal (1) Shwetha (10) Shyaam (3) Shyam Dharman (2) Sibi Malayil (9) Siddique (1) Sindhu Premkumar (1) Sohan Lal (1) Soniya (1) Sowmya (1) Sreekumaran Thambi (5) Sreemoola Nagaram Vijayan (1) Sreenivas (1) Sreevalsan J Menon (1) Sriprakash (1) Sruthi Raj (1) Sudeep Kumar (6) Sudha Ranjith (1) Sujatha (26) Sundara Rajan (1) Sunitha Sarathy (1) Suresh Peters (1) Swarnalatha (1) Teenu Tellence (1) Thirunelloor Karunakaran (1) Thulasidas (1) Tinu Antony (1) Unni Menon (6) V Dakshinamoorthy (3) V G Muralikrishnan (1) V M Vinu (2) Vayalar (9) Vayalar Sarathchandra Varma (12) Venu (1) Vidhu Prathap (2) Vidyadharan (2) Vidyasagar (17) Vijay Yesudas (8) Vineeth Sreenivasan (16) Vipin Xavier (1) Yusuf Ali Kecheri (8)