Thursday, January 22, 2009

മകന്റെ അച്ഛൻ [1]


ചിത്രം: മകന്റെ അച്ഛൻ
സംവിധാനം: വി.എം വിനു
വർഷം: 2009
രചന: അനിൽ പനച്ചൂരാൻ
സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രൻ
പാടിയത്‌: വിനീത്‌ ശ്രീനിവാസൻ

ഒത്തൊറുമിച്ചൊരു ഗാനംപാടാൻ
മൊത്തം പേർക്കും കൊതിയായി
പുസ്തകമങ്ങനെ തിന്നു മടുത്ത്‌
മസ്തിഷ്കത്തിൽ ചെതലായീ
മൊത്തം പേർക്കും പ്രാന്തായി
സാറേ സാറേ സ സ സ സാരേഗമാ

പാഠം പഠിച്ചു മുടിച്ചു
നമ്മൾ ആകെ പരുവകേടായി
കണ്ൺ കടഞ്ഞ്‌ കനൽപൊരി പാറി
കണ്ണടവെപ്പൊരു പതിവായി
തക്കംപാർത്തിരുന്നു കുറ്റംകണ്ടുപിടിച്ചു
ചട്ടംകൊണ്ടുവന്ന മത്തായി
പുത്തൻ വേലിയൊറു വയ്യാവേലിയാക്കും
മുള്ളേ മുള്ളുമുരിക്കേ

രക്ഷകർത്താക്കൾ ശത്രുക്കളായി
വീടുതടങ്കൽ പാളയമായ്‌
ഉന്നതബിരുധം ഗോവിന്ദയായാൽ
നാടുവിടേണ്ടൊറു ഗതിയായി
മത്തൻ കുത്തിയിട്ട്‌ മുട്ടൻ കുമ്പളങ്ങകിട്ടാൻ
കാത്തിരിക്കും ചങ്ങായി
കഷ്ടം നിന്റെ ഗതി ഇഷ്ടം മാറ്റിപിടി
മുത്തേ നെഞ്ചു കുലുക്കി

Click Here To View The Song "Othorumichoru Ganam Padan"

Monday, January 19, 2009

എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി [4]


ചിത്രം: എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി
സംവിധാനം: ഹരിഹരൻ
വർഷം: 1997
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: കൈതപ്രം
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര

ചെമ്പകപ്പൂ മൊട്ടിനുള്ളിൽ വസന്തം വന്നു
കനവിലെ ഇളംകൊമ്പിൽ ചന്ദനക്കിളി അടക്കംചൊല്ലി
പുതുമഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ വാർമഴവില്ലുണർന്നേ ഹോയ്‌ ഇന്നു
കരളിലഴകിന്റെ മധുരമൊഴുകിയ മോഹാലസ്യം ഒരു സ്നേഹാലസ്യം

തുടിച്ചുകുളിക്കുമ്പോൾ പുൽകും നല്ലിളംകാറ്റേ
എനിക്കുതരുമോ നീ കിലുങ്ങും കനകമഞ്ചീരം
കോടികസവുടുത്താടി ഉലയുന്ന കളിനിലാവേ
നീയും പവിഴവളയിട്ട നാണംകുണുങ്ങുമൊരു പെൺകിടാവല്ലേ
നിനക്കുമുണ്ടോ എന്നെപ്പോലെ പറയുവാനരുതാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ

കല്ലുമാലയുമായ്‌ അണയും തിങ്കൾതട്ടാരേ
പണിഞ്ഞതാർക്കാണ്‌ മാനത്തെ തങ്കമണിത്താലി
കണ്ണാടംപൊത്തിപൊത്തി കിന്നാരംതേടിപോകും മോഹപൊന്മാനേ
കല്യാണചെക്കൻവന്നു പുന്നാരംചൊല്ലുമ്പോൾ നീ എന്തുചെയ്യും
നിനക്കുമുണ്ടോ എന്നെപ്പോലെ പറയുവാനരുതാത്ത പ്രിയരഹസ്യം


ചിത്രം: എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി
സംവിധാനം: ഹരിഹരൻ
വർഷം: 1997
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: കൈതപ്രം
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

അമ്പിളിപ്പൂവട്ടം പൊന്നുരുളി
നാൽപ്പാമരം കൊണ്ട്‌ കിളിവാതിൽ
വീട്ടിന്നകത്തെ പൂമുറ്റത്തുണ്ടേ
താനേ വളർന്നൊരു മന്ദാരം
മന്ദാരക്കൊമ്പത്ത്‌ പാറിക്കളിക്കണ
പൂത്തുമ്പിപ്പെണ്ണിനെ അറിയാമോ
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ

കളിതോഴിമാരൊത്ത്‌ തിരിതെറുത്തു
ഭഗവതികെട്ടിൽ വിളക്കുവെച്ചു
കളിതോഴിമാരൊത്ത്‌ തിരിതെറുത്തു
അവൾ ഭഗവതികെട്ടിൽ വിളക്കുവെച്ചു
കയ്യാലനാലിലും പായാരമോതി
അവരോടും ഇവരോടും പദംപറഞ്ഞു
ഒരുപാടൊരുപാട്‌ സ്വപ്നംകണ്ടവൾ
ആയിരം പൂക്കളിൽ തപസ്സിരുന്നു

പുതുമഴതെളിയിലെ കുളിരാംകുളിര്‌
പെണ്ണിനണിയാൻ ആവണിനിലാകോടി
പുതുമഴതെളിയിലെ കുളിരാംകുളിര്‌
പെണ്ണിനണിയാൻ ആവണിനിലാകോടി
കൊലുസ്സിട്ട കണങ്കാൽ കിലുകിലുങ്ങുമ്പോൾ
കരിക്കാടിപ്പാടത്തെ ഞാറ്റുവേല
അരികത്ത്‌ വന്നൊന്ന് കൊഞ്ചിയാലോ
അവളുടെ തിരുമൊഴി തിരുവാതിര


ചിത്രം: എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി
സംവിധാനം: ഹരിഹരൻ
വർഷം: 1997
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: കൈതപ്രം
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര

പാർവണ പാൽമഴ പെയ്തൊഴിയും
പാലപ്പൂമണ പുഴയൊഴുകും
ആയിരം നിലയുള്ളൊരാവണിക്കൊട്ടാരം
ആകാശപ്പനയിൽ ഞാൻ പണിഞ്ഞുതരും
എന്തു വേണം സഖി എന്തു വേണം
ഇനി നിനക്കെന്തു വേണം

ഋതുമതിപ്പെണ്ണിന്‌ ഞൊറിഞ്ഞുടുക്കാൻ
കസവണിക്കോടി കണികോടി
ആയിരത്തൊന്ന് തളിർവെറ്റിലയിൽ
സ്വർണ്ണനക്ഷത്ര കളിപ്പാക്ക്‌
പാടാൻ സ്വർഗ്ഗവാതിൽ കിളിപ്പാട്ട്‌
എന്തു വേണം സഖി എന്തു വേണം
ഇനി നിനക്കെന്തു വേണം

ചിലങ്കകൾ കിലുങ്ങും സ്വരമേളം
ആതിരരാവിൻ തിരുവരങ്ങ്‌
താമരക്കുമ്പിളിൽ ശലഭഗീതം
നിനക്കാടാൻ അമ്പിളികളിയൂഞ്ഞാൽ
ആശകൾ നീർത്തും മയിൽപ്പീലി
എന്തു വേണം സഖി എന്തു വേണം
ഇനി നിനക്കെന്തു വേണം


ചിത്രം: എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി
സംവിധാനം: ഹരിഹരൻ
വർഷം: 1997
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: കൈതപ്രം
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

തേൻ തുളുമ്പും ഓർമ്മയായ്‌
വരൂ വരൂ വസന്തമേ
പാതിരാകടമ്പിൽ നീവരൂ വരൂ നിലാക്കിളി
സ്നേഹസാഗരങ്ങളേ സ്വരങ്ങളായ്‌ വരൂ
ശ്യാമരാഗ രാത്രിമുല്ല പൊൻകിനാവിൻ
പൂവരമ്പിൽ പൂക്കാറായല്ലോ

മൃദുവേണുവിൽ കേൾക്കുന്നിതാ
ആശംസ ചൊരിയുന്ന സങ്കീർത്തനം
മാംഗല്ല്യവും മലർമാലയും
തൃക്കയ്യിലേന്തുന്നു വനമുല്ലകൾ
ആരോരുമറിയാതെ ആരുംകാണാതെ
ആത്മാവിൽ നിറയുന്നു ലയസൗരഭം
ഇത്രനാൾ ഇത്രനാൾ എങ്ങുപോയ്‌
നീയെന്റെ നിനവിലെ കളിതോഴി

കേൾക്കുന്നു ഞാൻ മൺവീണയിൽ
പൊയ്‌പോയ രാവിന്റെ മധുമഞ്ചരി
അറിയുന്നു ഞാൻ സ്മൃതിസന്ധ്യയിൽ
ഏതോ നിശാഗാന പദപല്ലവി
മായ്ച്ചാലും മായാത്ത വർണ്ണങ്ങൾ
ഓർമ്മയിൽ ശലഭങ്ങളായ്‌ പാറി ഉയരുന്നു
കാർമുകിൽ കുടിലിനുള്ളിൽ ചന്ദ്രലേഖ
മെല്ലെ മെല്ലെ എഴുതാതെ എഴുതുന്നു സന്ദേശം

Friday, January 16, 2009

ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്‌ [6]


ചിത്രം: ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്‌
സംവിധാനം: രാജസേനൻ
വർഷം: 1999
രചന: എസ്‌.രമേശൻ നായർ
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ
പാടിയത്‌: സന്തോഷ്‌ കേശവ്‌

പൊന്നിൻവളകിലുക്കി വിളിച്ചുണർത്തി
എന്റെ മനസ്സുണർത്തി
മണിത്തിങ്കൾ വിളക്കുമായ്‌ പോരും നിലാവേ
കണിതുമ്പപൂത്താൽ നിന്റെ കല്യാണമായ്‌
ആതിരരാവിൽ നവവധുവായ്‌ നീ അണയുകില്ലേ
ഒന്നും മൊഴിയുകില്ലേ

ശ്രീമംഗലേ നിൻ കാലോച്ച കേട്ടാൽ
ഭൂമിക്ക്‌ വീണ്ടും താരുണ്യമായ്‌
മാറത്ത്‌ മാൻമിഴി ചായുന്നതോർത്താൽ
മാരന്റെ പാട്ടിൽ പാൽത്തിരയായ്‌
തളിർക്കുന്ന ശിൽപ്പം നീയല്ലയോ
ആ മിഴിക്കുള്ളിൽ ഞാനെന്നും ഒളിക്കില്ലയോ
തനിച്ചൊന്നു കാണാൻ കൊതിക്കില്ലയോ
നമ്മൾ കൊതിക്കില്ലയോ

കാറണിക്കൂന്തൽ കാളിന്ദിയായാൽ
താരകപ്പൂക്കൾ തേൻചൊരിയും
രാമഴമീട്ടും തംബുരുവിൽ നിൻ
പ്രേമസ്വരങ്ങൾ ചിറകണിയും
മറക്കാത്ത രാഗം നീലാംബരി
എന്നും മനസ്സിന്റെ താളത്തിൽ മയിൽക്കാവടി
എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിനക്കല്ലയോ
എല്ലാം നിനക്കല്ലയോ


ചിത്രം: ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്‌
സംവിധാനം: രാജസേനൻ
വർഷം: 1999
രചന: എസ്‌.രമേശൻ നായർ
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ
പാടിയത്‌: എം.ജി ശ്രീകുമാർ

ആണല്ലാ പെണ്ണല്ലാ അടിപൊളിവേഷം
പെണ്ണായാൽ കാണില്ലേ പേരിനു നാണം
ഊട്ടിയിൽ പോയി പഠിച്ചാലും
നാട്ടുനടപ്പു മറക്കാമോ
മാനത്ത്‌ പൊങ്ങി പറന്നാലും
മണ്ണിനെ വിട്ടുകളിക്കാമോ
പോലീസേമാന്റെ പൊൻകുടമായാലും
തന്റേടം ഇങ്ങനെ ആകാമോ

സ്നേഹനിലാവല്ലേ നീ തീമഴപെയ്താലോ
എന്റെ പൂമിഴിയാളല്ലേ ഇന്നു പോരിനു കൂരമ്പെടുത്താലോ
മുടിമുറിച്ചാലും വർണ്ണകുടയെടുത്താലും
കൊടിപിടിച്ചാലും മുന്നിൽ പടനയിച്ചാലും
കുരുത്തംകെട്ടവൾ ഇരിക്കുംവീടിന്റെ അകത്തളം നരകം

കുഞ്ഞുകിനാവല്ലേ നീ കൂടുതകർത്താലോ
മഞ്ഞണിപ്പൂവല്ലേ ഇന്നു മല്ലിനും വില്ലിനും വന്നാലോ
തലമറന്നാലും ഉണ്ണാൻ ഇല മറന്നാലും
വഴിതടഞ്ഞാലും മൂന്നാം മിഴിതുറന്നാലും
നാരീ ഭരിച്ചിടം നാരകം നട്ടിടം നാടിനും വീടിനും നന്നല്ല


ചിത്രം: ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്‌
സംവിധാനം: രാജസേനൻ
വർഷം: 1999
രചന: എസ്‌.രമേശൻ നായർ
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

ഇരുമെയ്യും ഒരുമനസ്സും
ഈറനാം ഈ രാവുകളും
ഇതളിതളായ്‌ തേൻചൊരിയും
ഈ നിലാവും പൂവുകളും
തഴുകിമയങ്ങും മധുരിമയിൽനിൻ
ഹൃദയശലഭം ഉണരുമോ
മതിവരുവോളം നുകരുമോ

ചായുറങ്ങുമ്പോൾ കാറ്റേ
നിന്റെ താലവൃന്ദം കടംതരില്ലേ
പാതിരാമുല്ലേ നിന്റെ
അല്ലിപാനപാത്രം തുളുമ്പുകില്ലേ
പുളകങ്ങൾ പൊതിയാൻ പൂജിച്ചതല്ലേ
പൂമഴയിൽ നിൻ മൂടുപടം
വേനലറുതിയിൽ പെരുമഴപെയ്താൽ
പുതുമണ്ണും പുളയുകില്ലേ
മുകിലിന്റെ അനുപമജലകണമൊരുനാൾ
മുത്തായ്‌ തീരില്ലേ
മിഴിയും മിഴിയും തമ്മിൽ മൊഴിമാറ്റം

പാൽ ചുരനീടും രാവേ
പുള്ളിപയ്യിനെപ്പോലണയുകില്ലേ
പാട്ടുറങ്ങീടും നെഞ്ചിൽ
പ്രേമം പള്ളിയോടം തുഴയുകില്ലേ
ഇണമാനിൻ മിഴികൾ ഈരിലകിളികൾ
ഈ അധരത്തിൽ ചെമ്പവിഴം
നീലകടലിന്റെ വിരിമാറിൽ പടരും
നദിയൊരു വധുവല്ലേ
പകലിന്റെ ഇടവഴി തണലിനു
തുണയായ്‌ പാവം ഞാനില്ലേ
വഴിയും നിഴലും തമ്മിൽ കുടമാറ്റം


ചിത്രം: ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്‌
സംവിധാനം: രാജസേനൻ
വർഷം: 1999
രചന: എസ്‌.രമേശൻ നായർ
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ
പാടിയത്‌: സുജാത

കണ്ണിൽ തിരിതെളിക്കും കവിതയുമായ്‌
ഞാൻ ഈ മധുരവുമായ്‌
മണിതിങ്കൾ വിളക്കുമായ്‌ കാതോർത്തിരുന്നു
മനസ്സിന്റെ പീലിക്കണ്ണിൽ നീയല്ലയോ
രാവുറങ്ങാതെൻ നിഴലുകൾ നിന്നെ
തിരയുകയായ്‌ താനേ തളരുകയായ്‌

മൂകവികാരം ചോരുന്നകാറ്റായ്‌
പാവമെൻ മാറിൽ ചായുറങ്ങൂ
പൂമണിക്കാവിൻ പൂഴിയിൽ വീണെൻ
പ്രേമപരാഗം നീയണിയൂ
മറക്കാത്ത രാഗം നീലാംബരി
മയിൽപേടയാടുന്നു മഴക്കാവടി
എനിക്കായി ജന്മം പൊഴിക്കില്ലയോ
വീണ്ടും തളിർക്കില്ലയോ

പാർവണരാവിൻ ചന്ദനവാതിൽ
പാതിതുറന്നാൽ നീ വരുമോ
പാലടയുണ്ണും മോഹനിലാവിൻ
പല്ലവിയാകാൻ നീ വരുമോ
നിലയ്ക്കാത്ത ദാഹം കാവേരിയായ്‌
നിനക്കെന്നെ നൽകുമ്പോൾ തേൻമാരിയായ്‌
എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിനക്കല്ലയോ
എല്ലാം നിനക്കല്ലയോ


ചിത്രം: ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്‌
സംവിധാനം: രാജസേനൻ
വർഷം: 1999
രചന: എസ്‌.രമേശൻ നായർ
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ
പാടിയത്‌: സന്തോഷ്‌ കേശവ്‌

തെയ്‌ തെയ്‌ താളം മേളം
മുകിലുകൾ പെയ്തൊഴിയും കാലം
കാവിൽ പൂരം കാണാൻ
പുലരികൾ കണ്ണെറിയും നേരം
ഈ ഇടവഴിതേടിയെത്തിയ തൈമണിക്കാറ്റേ
ദേവസുന്ദരി ഓമനിക്കണ പൂമണമില്ലേ
ഇന്നു പൊന്നുംമിന്നും മാലേം തന്നാൽ
പിന്നെയൊളിക്കരുതേ

ദൂരെ തെളിയാതെ തെളിയുന്നു മണിദീപങ്ങൾ
ആരോ മൊഴിയാതെ മൊഴിയുന്നു കിളിനാദങ്ങൾ
കണ്ടറിഞ്ഞൊരു കാമദേവന്റെ
കയ്യിലുള്ളൊരു വില്ലൊടിഞ്ഞില്ലേ
കാനകകുയിൽ അന്നുനിന്നുടെ
കാരിയത്തിനു പോയി വന്നില്ലേ
മാനത്തെ പന്തലിൽ നാളത്തെ വേളിക്ക്‌
മഞ്ചലും കൊണ്ടുവാ മാമഴപ്പെണ്ണേ തെയ്‌ തെയ്‌

തീരം അറിയാതെ തഴുകുന്നു കുളിരോളങ്ങൾ
ഓരോ ശ്രുതിമീട്ടി ഒഴുകുന്നു കുയിലീണങ്ങൾ
മുത്തുവെച്ചൊരു കൈവളയുടെ
കൊഞ്ചലിലൊരു തേൻമധുരിമ
തത്തമ്മക്കിളി ചുണ്ടിലിന്നൊരു
മുത്തമുണ്ടതിൽ പാൽമധുരിമ
ഓമനതിങ്കളും പാടി നീ
ചന്ദനതോണിയും കൊണ്ടുവാ താമരപ്പെണ്ണേ തെയ്‌ തെയ്‌


ചിത്രം: ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്‌
സംവിധാനം: രാജസേനൻ
വർഷം: 1999
രചന: എസ്‌.രമേശൻ നായർ
സംഗീതം: ഔസേപ്പച്ചൻ
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

ഉദയം വാൽകണ്ണെഴുതി കമലദളം ചൂടി
കളഹംസം പാൽകടലിൽ നീരാടീ
മാമഴതിരുകാവിൽ നിറമാരിവിൽ കൊടിയേറ്റം
ദേവദാരുവനങ്ങളിൽ മദനോത്സവനാളുകളായ്‌

ഋതുവിലാസമായ്‌ ശലഭഗീതലഹരിയായ്‌
ഋതുവിലാസമായ്‌ വനശലഭഗീതലഹരിയായ്‌
സ്വരം മധുകണം ശ്രുതിലയമനുപമസുഖം
ഹിമലതയായ്‌ നീ തളിരണിയുന്നുവോ
നിറപുത്തരിയൂണിനു പത്തുവെളുപ്പിനു പോരുമോ
ഇളവെയിൽ കായുമോ

ഹൃദയശാരികേ മധുരമിന്നുതികയുമോ
ഹൃദയശാരികേ തിരുമധുരമിന്നുതികയുമോ
സുഖം സുഖകരം പുതിയൊരു തപസ്സിനുവരം
വനശിലയായ്‌ നീ മിഴിതടയുന്നുവോ
പദപദ്‌മപരാഗമണിഞ്ഞൊരഹല്യാ മോക്ഷമോ
ഇനി ശുഭമാകുമോ

Tuesday, January 13, 2009

ബനാറസ്‌ [4]


ചിത്രം: ബനാറസ്‌
സംവിധാനം: നേമം പുഷ്പരാജ്‌
വർഷം: 2009
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രൻ
പാടിയത്‌: ശ്രേയ ഗോസൽ

പ്രിയനൊരാൾ ഇന്നു വന്നുവോ
എന്റെ ജാലകത്തിലെ
രാത്രി മൈന കാതിൽ മൂളിയോ
ചാന്തു തൊട്ടില്ലേ
നീ ചന്ദനം തൊട്ടില്ലേ
കാറ്റുചിന്നിയ ചാറ്റൽമഴ
ചിലങ്ക കെട്ടില്ലേ

ശാരദേന്ദു ദൂരെ ദീപാങ്കുരമായ്‌
ആതിരയ്‌ക്കു നീ
വിളക്കുള്ളിൽ വെയ്‌ക്കവേ
ഘനശ്യാമയെപ്പോലെ
ഖയാൽ പാടിയുറക്കാം
അതു മദനമധുര
ഹൃദയമുരളിയേറ്റു പാടുമോ

സ്നേഹസാന്ധ്യരാഗം കവിൾകുമ്പിലെ
തേൻ തിരഞ്ഞിതാ വരുമാദ്യരാത്രിയിൽ
ഹിമശയ്യയിലെന്തേ
ഇതൾപെയ്തു വസന്തം
ഒരു പ്രണയശിശിരമുരുകി
മനസ്സിലൊഴുകുമാദ്യമായ്‌


ചിത്രം: ബനാറസ്‌
സംവിധാനം: നേമം പുഷ്പരാജ്‌
വർഷം: 2009
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രൻ
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌ [സുജാത]

ശിവഗംഗേ ശിലാഗംഗേ
ശ്യാമസാന്ധ്യഗംഗേ
ത്രികാല മോക്ഷഗംഗേ

പറന്നുതളർന്നൊരു പ്രാവിന്റെ തൂവൽ
പ്രാണസങ്കടമായ്‌ ഞാൻ നൽകാം
ആത്മദലാഞ്ജലി സ്വീകരിക്കൂ
ഈ ശ്രാവണമേഘപരാഗം
എന്റെ ആരതിദീപമരാളം

വരുമൊരു ജന്മമാം ഇരുൾമഴക്കൂട്ടിൽ
ധ്യാനവിലോലനായ്‌ ഞാൻ നിൽക്കാം
ഈറനണിഞ്ഞൊരു കണ്ണുകളാൽ
ഈ ആർദ്രമാം ശ്രീബലി നൽകാം
നിന്റെ പ്രണയത്തിൻ പ്രാർത്ഥനയാകാം


ചിത്രം: ബനാറസ്‌
സംവിധാനം: നേമം പുഷ്പരാജ്‌
വർഷം: 2009
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രൻ
പാടിയത്‌: ശ്രേയ ഗോസൽ, സുദീപ്‌ കുമാർ

മധുരം ഗായതി മീരാ
ഓംഹരി ജപലയമീ മീരാ എൻ
പാർവണ വിധുമുഖി മീരാ
പ്രണയാഞ്ജലി പ്രണവാഞ്ജലി
ഹൃദയാംഗുലീ ദലമുഴിഞ്ഞു മധുരമൊരു
മന്ത്രസന്ധ്യയായ്‌ നീ

ലളിതലവംഗം ലസിതമൃദംഗം
യമുനാതുംഗതരംഗം
അനുപമരംഗം ആയുർകുലാംഗം
അഭിസരണോത്സവസംഗം

ചിരവിരഹിണിയിവളൊരു പൗർണ്ണമി
മുകിലല ഞൊറിയുടെ നിറവർണ്ണനേ
വരവേൽക്കുവാൻ തിരിയായിതാ
എരിയുന്നു ദൂരെ ദൂരെ
ദൂരെയൊരു കനലായ്‌

അതിശയഭൃംഗം അമൃതപതംഗം
അധരസുധാരസശൃംഗം
ഭാവുകമേകും ഭൈരവിരാഗം

കദനകുതൂഹലഭാവം
കുയിൽ മൊഴികളിലിവളുടെ പ്രാർത്ഥന
അലകടലിവളുടെ മിഴിനീർക്കണം
ഇളമഞ്ഞിലെ കളഹംസമായ്‌
പിടയുന്നു ദൂരെ ദൂരെ
ദൂരെയിരുചിറകായ്‌


ചിത്രം: ബനാറസ്‌
സംവിധാനം: നേമം പുഷ്പരാജ്‌
വർഷം: 2009
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രൻ
പാടിയത്‌: ശ്വേത, വിജയ്‌ യേശുദാസ്‌

കൂവരം കിളിപൈതലേ
കുണുക്കു ചെമ്പകതേൻ തരാം
കുന്നോളം കുമ്പാളേൽ മഞ്ഞളരച്ചുതരാം
ആമ്പലക്കുളിരമ്പിളി
കുടനിവർത്തണതാരെടീ
മുത്താരം കുന്നുമേൽ മാമഴമുത്തണെടീ
കുപ്പിവളയ്‌ക്കൊരു കൂട്ടുമായ്‌
കുട്ടിമണിക്കുയിൽ കൂകി വാ
പൊന്നാരേ മിന്നാരേ മിടുക്കിക്കുഞ്ഞാവേ

പൊന്നാര്യൻ കൊയ്യുമ്പം തുമ്പിക്ക്‌ ചോറൂണ്‌
കട്ടുറുമ്പമ്മേ കുട്ടികുറുമ്പിൻ കാതുകുത്താണിന്ന്
വെള്ളാരം കല്ലിന്മേൽ വെള്ളിനിലാവില്ലേ
തുള്ളിത്തുളുമ്പും പൂമണിപ്പെണ്ണിൻ
പാദസരം തീർക്കാൻ
മടിച്ചിത്തത്തേ മുറുക്കാൻ തെറുത്തുതരാം വരമ്പിൽ
കല്യാണം കൂടാനായ്‌ നെല്ലോലപ്പന്തലിടാം

ചേലോലും ചുണ്ടത്തെ ചിങ്ങനിലാവുണ്ണാൻ
ചില്ലുകൊക്കോടെ ചുറ്റിപ്പറക്കും
ചിന്നച്ചകോരം ഞാൻ
മാമ്പൂവിൻ മൊട്ടോലും മാറത്തെ മാമുണ്ണാൻ
മഞ്ചാടിമൈനേ മറ്റാരും
കാണാതെന്നു വിരുന്നുവരും
കുറുഞ്ഞിപ്രാവേ കുറുകാൻ
പയർവറുക്കാം കുളിരിൻ
കൂടാരം തേടാനായ്‌
അന്തിക്ക്‌ ചേക്കേറാം

Wednesday, January 07, 2009

ദോസ്ത്‌ [4]


ചിത്രം: ദോസ്ത്‌
സംവിധാനം: തുളസീദാസ്‌
വർഷം: 2001
രചന: എസ്‌. രമേഷൻ നായർ
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

കിളിപ്പെണ്ണേ നിലാവിൻ കൂടാരം കണ്ടില്ലേ
വിളിച്ചാൽ പോരില്ലേ തുളുമ്പും പ്രായമല്ലേ
ചിലമ്പിൻ താളമില്ലേ ചിരിക്കാൻ നേരമില്ലേ
ആലിൻ കൊമ്പത്തൂഞ്ഞാലാടില്ലേ
കിളിപ്പെണ്ണേ നിലാവിൻ കൂടാരം കണ്ടില്ലേ
കിനാവിൻ താമ്പാളം തന്നില്ലേ ഓഹ്‌ ഓഹ്‌ ഓ

തിരിമുറിയാതെ പെയ്തൊരുസ്നേഹം
പുലരിപുഴകളിൽ സംഗീതമായി
പവിഴതിരകളിൽ സല്ലാപമായി
മിഴിചന്തം ധിം ധിം മൊഴിചന്തം ധിം ധിം
ചിരിചന്തം ധിം ധിം പൂമഴയ്ക്ക്‌
ഇനി നീരാട്ട്‌ താരാട്ട്‌ ഓമനചോറൂണ്‌
ഈ രാവിൻ പൂന്തൊട്ടിൽ ഈറങ്കാറ്റിൽ താനേയാടുന്നു

വഴിയറിയാതെ വന്നവസന്തം
കളഭകുയിലിനു താലിപ്പൂ നൽകീ
കനകതിടമ്പിനു കണ്ണാടി നൽകീ
വളകൈകൾ ധിം ധിം മണിപ്പന്തൽ ധിം ധിം
തകിൽ താളം ധിം ധിം താമരയ്ക്ക്‌
ഇനി മാമ്പൂവോ തേൻപൂവോ മാരനെ പൂജിക്കാൻ
ഈ മണ്ണിൽ ദൈവങ്ങൾ ഓരോ മുത്തും വാരിത്തൂവുന്നു


ചിത്രം: ദോസ്ത്‌
സംവിധാനം: തുളസീദാസ്‌
വർഷം: 2001
രചന: എസ്‌. രമേഷൻ നായർ
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: ശ്രീനിവാസ്‌

മഞ്ഞുപോലെ മാൻ കുഞ്ഞുപോലെ മുല്ലപോലെ നിലാ ചില്ലപോലെ
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണപടവിൽ കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
തന്ന ന്ന നാ നാ തന്ന ന്ന നാ നാ
മുത്തുപോലെ മുളം തത്തപോലെ മിന്നൽപോലെ ഇളം തെന്നൽപോലെ
മഞ്ഞുപോലെ മാൻ കുഞ്ഞുപോലെ മുല്ലപോലെ നിലാ ചില്ലപോലെ
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണപടവിൽ കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
നെഞ്ചലിഞ്ഞ കിളിപോലെ അവൾ അഞ്ചിതളിൽപടരും
പഞ്ചമത്തിൻ മടിയിൽ

ഇണങ്ങുന്ന മഴയോ തമ്മിൽ പിണങ്ങുന്ന പുഴയോ
തളിരിട്ട ലതയോ അവൾ ദാവണി കുടമോ
മഴവില്ലിൻ തിടമ്പോ മദനപ്പൂ അരമ്പോ
തംബുരു ഞരമ്പോ കണ്ണിൽ കുറുമ്പോ
ഒരുകുടതണലിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാരോ
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണപടവിൽ കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
നെഞ്ചലിഞ്ഞ കിളിപോലെ അവൾ അഞ്ചിതളിൽപടരും
പഞ്ചമത്തിൻ മടിയിൽ പുഞ്ചിരിക്കും പൂപോലെ

ഉദയത്തിൻ മുഖമോ എൻ ഉയിരിന്റെ സുഖമോ
അലിയുന്ന ശിലയോ അവൾ ആവണികുളിരോ
തിരതല്ലും കടലോ തിരിയിട്ട വിളക്കോ
തിലകത്തിൻ മുഴുപ്പോ നിറംതിങ്കളിൻ വെളുപ്പോ
മറന്നിട്ട മനസ്സിൽ മയങ്ങുന്നതാരോ
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണപടവിൽ കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
നെഞ്ചലിഞ്ഞ കിളിപോലെ അവൾ അഞ്ചിതളിൽപടരും
പഞ്ചമത്തിൻ മടിയിൽ പുഞ്ചിരിക്കും പൂപോലെ


ചിത്രം: ദോസ്ത്‌
സംവിധാനം: തുളസീദാസ്‌
വർഷം: 2001
രചന: എസ്‌. രമേഷൻ നായർ
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: ബിജു നാരായണൻ, എസ്‌.പി ബാലസുബ്രമണ്യം

വാനം പോലെ വാനം മാത്രം
ദാനം ചെയ്യാൻ മേഘം മാത്രം
മോഹം പോലെ മോഹം മാത്രം
സ്നേഹം പോലെ സ്നേഹം മാത്രം
കാറ്റും കടലും സ്നേഹിക്കുന്നു
മണ്ണും വിണ്ണും സ്നേഹിക്കുന്നു
മനസ്സും മനസ്സും സ്നേഹിക്കുന്നു ഹൊയ്‌
ഓഹ്‌ ദോസ്ത്‌ ദോ ദോ ദോസ്ത്‌ ദോസ്ത്‌

ഓടതണ്ടിൽ കാറ്റൂതുമ്പോൾ ഓരോ പാട്ടില്ലേ
ഓർമ്മചെപ്പിൽ താലോലിക്കാൻ കണ്ണീർമുത്തില്ലേ
അകലെ ആകാശവൃന്ദാവനം അവിടെ സ്നേഹോദയം
മധുരമീ ആത്മബന്ധങ്ങളിൽ അമൃതചന്ദ്രോദയം ആഹാ
ആ കണ്ണീരില്ല ഓയ്‌ നൊമ്പരമില്ല
കയ്യും മെയ്യും ചേരും നേരം
കാറ്റും മഴയും മഞ്ഞും വേറല്ല
ഓഹ്‌ ദോസ്ത്‌ ദോ ദോ ദോസ്ത്‌ ദോസ്ത്‌

സ്നേഹം പെയ്യും മാനത്തില്ലേ മായാമഴവില്ല്
സ്നേഹം കൊണ്ടീ ലോകം എല്ലാം എന്ന് പഴഞ്ചൊല്ല്
ഹൃദയം കൈമാറും താരങ്ങളേ ഉദയപുഷ്പാഞ്ജലീ
ഇനിയും ഒന്നാകും ജന്മങ്ങളേ പുതിയ സ്നേഹാഞ്ജലീ
കണ്ണീരില്ല കൽമഷമില്ല
മിഴിയും മനവും ചേരും നേരം
അവനും നീയും ഞാനും വേറല്ല
ഓഹ്‌ ദോസ്ത്‌ ദോ ദോ ദോസ്ത്‌ ദോസ്ത്‌


ചിത്രം: ദോസ്ത്‌
സംവിധാനം: തുളസീദാസ്‌
വർഷം: 2001
രചന: എസ്‌. രമേഷൻ നായർ
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: സുജാത, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

തത്തമ്മപ്പേര്‌ താഴമ്പൂവീട്‌
മുത്താരംചൂടി മൂവന്തിപ്പെണ്ൺ
മഞ്ചാടിത്തേര്‌ മന്ദാരകാറ്റ്‌
മംഗല്യകയ്യിൽ സിന്ദൂരക്കൂട്‌
ഇല്ലില്ലം വാതിൽ ചാരുന്ന നേരം
ഇല്ലെന്നു പറയുവതാരോ ആരോ

മണിതാരകമേ ഒന്നു താഴെ വരൂ
തങ്കമോതിരത്തിൽ നീ താമസിക്ക്‌
മിഴിപ്രാവുകളെ നെഞ്ചിൽ കൂടൊരുക്കു
എന്റെ മാരനെയും നിങ്ങൾ ഓമനിക്കൂ
പൂമൂടും പ്രായത്തിൻ ഓർമ്മയ്ക്ക്‌
ഞാൻ നിന്നെ മോഹിക്കും നേരത്ത്‌
നാണത്തിൽ മുങ്ങുന്നതാരോ ആരോ

നിറതിങ്കൾ വരും നിഴൽ പായ്‌വിരിക്കും
ഞാൻ നിമിഷങ്ങളെണ്ണി കാത്തിരിക്കും
മഴമിന്നൽ വരും പൊന്നിൻ നൂലുതരും
എന്റെ താമരക്കും ഞാൻ താലികെട്ടും
ഏഴേഴുവർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ
എൻമുന്നിൽ നീയായിതീരുമ്പോൾ
നീയാകെ മൂടുന്നതാരോ ആരോ

Saturday, January 03, 2009

ക്രേസി ഗോപാലൻ [3]


ചിത്രം: ക്രേസി ഗോപാലൻ
സംവിധാനം: ദീപു
വർഷം: 2008
രചന: അനിൽ പനച്ചൂരാൻ
സംഗീതം: രാഹുൽ രാജ്‌
പാടിയത്‌: ശങ്കർ മഹാദേവൻ

ഗോപാലാ ഗോകുലപാലാ
ഊഞ്ഞാലകാറ്റത്തെ വവ്വാലാ
കാക്കാലാ കക്കലാമാ
കാർക്കോട കണ്ണീരിക്കും കുട്ടിച്ചാത്താ
മുക്കാലിൽ കെട്ടാനായ്‌
തക്കാലം കിട്ടൂല്ല
വക്കാണം കൂട്ടല്ലേ
റ പോലീസേ

ഇടി കൊണ്ടാൽ ഏക്കൂല്ല
വെടി കൊണ്ടാൽ ഞെട്ടൂല്ല
പടകൂട്ടി പാഞ്ഞാലോ പിടികിട്ടൂല്ല
പടിയിൽ നാം എത്തി പൂട്ടും
കുടവട്ട പൊൻപണ്ടങ്ങൾ
ഇവനെ കണ്ടാലോ കൂടും
പൂവാലി പൈ പോൽ
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണാ ഗോപാലാ

ഉറുമികളുടെ വാളുകളായി
പടകൂട്ടണ പട്ടാളം
കടുവകൊടിയിൽ കൊടുവാളോ
കോമര ചാരോ
കിട്ടാത്തൊരു പൊട്ടാസാ
കത്തുന്നൊരു ടൈംബോംബാ
കന്നാസിലെ മണ്ണെണ്ണയ്ക്കൊരു
തീപ്പൊരിയാ
അങ്കംവെട്ടും ചിങ്കത്താരോ
തച്ചോളി തയ്യതെയ്യാട്ടം


ചിത്രം: ക്രേസി ഗോപാലൻ
സംവിധാനം: ദീപു
വർഷം: 2008
രചന: അനിൽ പനച്ചൂരാൻ
സംഗീതം: രാഹുൽ രാജ്‌
പാടിയത്‌: സുനിത സാരഥി

കളിയോടം ചാഞ്ചാടും കടലോരത്ത്‌
മെല്ലേ കാറ്റേ വാ കൂടെ തോറ്റം പാടാം
ചെഞ്ചായം തൂവുന്ന മുകുലോരത്ത്‌
പാറും മഞ്ചാടിമൈനേ പോരൂ കൂട്ടം കൂടാം
സ്വപ്നങ്ങൾ വന്നു വർണ്ണപൂപ്പൊലിയായി
സംഗീതം പെയ്തു സ രി ഗ മാ
തൈമാസം തന്നു മഞ്ഞിൽ തുന്നിയൊരാട
ചങ്ങാത്തം പാടി പ ധ നി സാ
ഹായ്‌ ലേലോ ഹായ്‌ ല ലേലോ ഈണം മൂളുന്നുവോ
ഞാനേതോ പുതുതരംഗങ്ങളായ്‌ അലിയവേ

അങ്ങാടിപ്പാട്ടിന്റെ ആളെയലിയണഞ്ഞും
കിന്നാരം തുടിക്കുന്ന കരളുമായ്‌
പുന്നാരകൂട്ടിന്റെ ചിലമ്പൊലിയുണർന്നു
മൂവന്തി പിരിയുന്ന പടവിലായ്‌
വാനമ്പാടി പോരുമോ അല്ലിയാമ്പൽമൊട്ടിനു പേരിടാൻ
ആരും ചൊല്ലാ പേരുകൾ പറയൂ
രാഗം താനം പല്ലവി പിന്നെ പാടും വൈകരി
ഇടനെഞ്ചിൻ താളം ചേർന്നു ല ല ലാ

മിന്നായം മിന്നുന്ന ചിറകടി ഉയർന്നു
കണ്ണോരം തുടിക്കുന്നൊരിളക്കമായ്‌
തന്നാരം പാടുന്ന പഴമൊഴി പറഞ്ഞു
പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിനു മയക്കമായ്‌
തേനിൽ മുങ്ങിയ പൗർണ്ണമീ എന്നോവന്നു വാനിലായ്‌
താഴം പൂവിനിതളിൽ തഴുകാം
ഞാനും നീയും കൈകളിൽ ചൂടും ചെല്ലത്തരിവള
വിളയാടും നേരം മിന്നിത്തിളങ്ങാം


ചിത്രം: ക്രേസി ഗോപാലൻ
സംവിധാനം: ദീപു
വർഷം: 2008
രചന: അനിൽ പനച്ചൂരാൻ
സംഗീതം: രാഹുൽ രാജ്‌
പാടിയത്‌: രാഹുൽ രാജ്‌

യുദ്ധം തുടങ്ങി യുദ്ധം ധർമ്മം മറന്ന യുദ്ധം
തീപാറുന്നൊരു മിന്നൽചിറകിൽ പായുന്നൊരു പടയോട്ടം
പടവുകൾ അനവധി താണ്ടാൻ ജീവിതമെന്ന പ്രയാണം
കാവൽമാടം കണ്ണുമിഴിക്കും നേരത്തിരുളായ്‌
വേഷം മാറാം ദോഷം മാറാൻ കൂട്ടം വന്നാൽ മായം കാട്ടാം
തേടി പോകാം നേടി പോരാം കൺനോട്ടമേൽക്കുന്നതെല്ലാം
ഞാൻ വെട്ടിപിടിച്ചു നേടും

താഴാതെ നീന്തി തുഴയുന്ന നേരം
തീരത്തൂന്നകലത്തായല്ലോ
പോരാടി നീങ്ങാം പൊന്നും മിന്നും നേടാം
തീരം തേടുകയാണല്ലോ
ചക്രങ്ങൾ പോയാലും തേരിൽ ഞാൻ പാഞ്ഞിടും
യാഗാശ്വം പോലെ തെന്നിതെന്നി പോകും
അസ്ത്രങ്ങൾ തീർന്നാലോ കണ്ണാലെ നേരിടും
വിജയത്തിൻ വീഥിയിൽ ഉദയമായ്‌

റൺ ഗോപാല റൺ റൺ ഗോപാല
ഗെറ്റ്‌ അവേ ഫ്രം ദ കോപ്‌സ്‌ ഗോപാല
ഗോ ഗോ ഗോ റൺ ഗോപാല റൺ റൺ

മധുചന്ദ്രലേഖ [3]


ചിത്രം: മധുചന്ദ്രലേഖ
സംവിധാനം: രാജസേനൻ
വർഷം: 2006
രചന: കനേഷ്‌ പുനൂർ
സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രൻ
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌ [സുജാത]

മനസ്സിൽ വിരിയുന്ന മലരാണു സ്നേഹം
ആ മലരിൽ നിറയുന്ന മധുവാണു സ്നേഹം
നുണപോലെ തോന്നുന്ന നേരാണു സ്നേഹം
ഓർക്കുവാൻ സുഖമുള്ള നോവാണു സ്നേഹം

വലതുകാൽ വെച്ചെന്റെ ജീവിതവനിയിൽ
വിരുന്നുവന്ന വസന്തം നീ
ചിരിതൂകി എന്നും ചാരത്തു നിന്നു
ചൊരിഞ്ഞു തന്നു മരന്ദം നീ
തനു തംബുരുവാവുന്നു സിര തന്തികളാവുന്നു
നറുതേൻശ്രുതി ചേരുന്നു പുതിയൊരു പല്ലവിയാവുന്നു
ഓ മന്ദാര മലരാണെൻ മഞ്ജുമുഖീ

മാനത്തു നിന്നും മണിമുകിൽ മഞ്ചലിൽ
താഴത്തു വന്നൊരു താരകം നീ
മാണക്യവീണയിൽ കിന്നര കന്യകൾ
മീട്ടിയ മോഹന രാഗം നീ
ഞാനൊരു പൂ ചോദിച്ചാൽ നീയൊരു പൂവനമാകുന്നു
ഞാൻ മധുരം മോഹിച്ചാൽ നീയൊരു മധുമഴയാവുന്നു
ഓ ആതിരാകുളിരാണെൻ ആത്മസഖീ


ചിത്രം: മധുചന്ദ്രലേഖ
സംവിധാനം: രാജസേനൻ
വർഷം: 2006
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രൻ
പാടിയത്‌: സിസിലി,അഫ്‌സൽ

സുഖമാണോ സുഖമാണോ സുന്ദര കുരുവിക്ക്‌ സുഖമാണോ
സുഖമാണോ സുഖമാണോ എന്റെ ചെമ്പകത്തുമ്പിക്ക്‌ സുഖമാണോ
വെയിലാണ്‌ വെള്ളിവെയിലാണ്‌ ഞാൻ മാമഴകാക്കുന്ന മയിലാണ്‌
കുയിലാണ്‌ ഞാൻ കുയിലാണ്‌ കൂഹു കൂഹു കൂവുന്ന കുയിലാണ്‌

വഴിനിറയെ വസന്തം വളകളുടെ കിലുക്കം
മനസ്സിൽ മയക്കം മഴവില്ലനക്കം എന്താണ്‌ പിണക്കം
ഇതൾ നിറയെ സുഗന്ധം തിരയുമൊരു മരന്ദം
കനവിൻ തിളക്കം നിലവിനൊരുക്കം എന്താണ്‌ പിണക്കം
ഇതാണെന്റെ മോഹം നിന്റെ കാൽപാടാകുവാൻ ഓഹ്‌ ഓഹ്‌ ഓ
ഇതാണെന്റെ പുണ്യം നിന്റെ പെണ്ണായ്‌ തീരുവാൻ

ജനുവരിയിലലിഞ്ഞും ജനലഴികൾ കടന്നും
മൗനമെറിഞ്ഞും മഞ്ഞിലലിഞ്ഞും വന്നെങ്കിലിതിലേ
പുലർമഴയിൽ നനഞ്ഞും പുഴയിലല ഞൊറിഞ്ഞും
ശലഭങ്ങളായ്‌ മലർമഞ്ചലിൽ പോയെങ്കിലകലേ
കിനാവിന്റെ തീരം നിന്റെ പാട്ടായ്‌ മൂടവേ ഓഹ്‌ ഓഹ്‌ ഓ
പരാഗങ്ങൾപൊലേ നിന്റെ മാറിൽ ചേരവേ


ചിത്രം: മധുചന്ദ്രലേഖ
സംവിധാനം: രാജസേനൻ
വർഷം: 2006
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: എം.ജയചന്ദ്രൻ
പാടിയത്‌: വിജയ്‌ യേശുദാസ്‌, സന്തോഷ്‌ കേശവ്‌

തുള്ളിത്തുള്ളി നടക്കുമ്പം വെള്ളിച്ചിലമ്പിളക്കണ കാറ്റ്‌ ഇളം കാറ്റ്‌
കൊച്ചുകൊച്ചു കുറുമ്പിന്റെ മച്ചകത്തെ മഴയുടെ പാട്ട്‌ കുളിർ പാട്ട്‌
കാവേരി പാടും പാട്ട്‌ കൽക്കണ്ടം ചോരും പാട്ട്‌ ഈ പാട്ട്‌ കേട്ടുണരും കാറ്റ്‌

നിലവിൻ നീലവിരിയിൽ തൊട്ടുതൊട്ടുവിളിക്കുന്നതാര്‌
നിഴലായ്‌ കൂടെ നിന്ന് തഴുകുന്നതാര്‌
ഈ രാവ്‌ പോയ വഴിയോരം ചെറുകാറ്റ്‌ പൂത്തകരയോരം
ഒരു നാട്ടുപക്ഷി ചിറകും കുടഞ്ഞുണരും പാട്ട്‌

മിഴിയിൽ പെയ്തമഴയിൽ ഉമ്മവെച്ചു കരയുന്നതാര്‌
മൊഴിയിൽ മഞ്ഞുകുളിരായ്‌ പടരുന്നതാര്‌
ഈ ജാലകങ്ങളിമ ചാരും കുളിരംബരങ്ങളറിയാമോ
ഒരു ചന്ദ്രകാന്തശിലപോലലിഞ്ഞുരുകും പാട്ട്‌

വനദേവത [1]


ചിത്രം: വനദേവത
സംവിധാനം: യൂസഫ്‌ അലി കേച്ചേരി
വർഷം: 1976
രചന: യൂസഫ്‌ അലി കേച്ചേരി
സംഗീതം: ജി.ദേവരാജൻ
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

സ്വർഗ്ഗം താണിറങ്ങി വന്നതോ
സ്വപ്നം പീലിനീർത്തി നിന്നതോ
ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അഴകെഴുന്നതത്രയും
ഇവിടെയൊന്നു ചേർന്നലിഞ്ഞതോ

വണ്ടണഞ്ഞാൽ പൂവിനൊരു ചാഞ്ചാട്ടം
ചുണ്ടിനുള്ളിൽ പുഞ്ചിരിയുടെ തിരനോട്ടം
മനമറിയാതെ എൻ തനുവറിയാതെ
ഒരു ലഹരിയിലൊഴുകിടുന്നു ഞാൻ

മലയെടുത്തു മടിയിൽ വച്ച മേഘങ്ങൾ
മനമണഞ്ഞു പുൽകി നിന്ന മോഹങ്ങൾ
കൊച്ചുതെന്നലേ മണിപൂന്തെന്നലേ
കുളിരലകളിൽ ഒഴുകി വരൂ നീ

പകൽ [2]


ചിത്രം: പകൽ
സംവിധാനം: യെം.എ നിഷാദ്‌
വർഷം: 2006
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: എം.ജി രാധാകൃഷ്ണൻ
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌ [അപർണ്ണ രാജീവ്‌]

ഇനിയുമെൻ പാട്ടിലേക്കിറ്റിറ്റുവീഴുന്ന
നിനവിന്റെ രാഗവും ദുഃഖം
ഇതൾവാടിവീഴുമെൻ മനസ്സിന്റെ
പൂവിലേക്കിടറിവീഴുന്നതും ദുഃഖം

പറയാതെ യാത്രപോയ്‌ മറയുന്ന പകലിന്റെ
ചിറകായ്‌ തളർന്നതും ദുഃഖം
ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മറക്കാൻ മനസ്സിന്‌
ശക്തിയേകുന്നതും ദുഃഖം

ഇടറാതെ ജീവന്റെ ഇടനാഴിയിൽ നിന്നും
തിരിയായെരിഞ്ഞതും ദു:ഖം
ജന്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായ്‌ മരിക്കുവാൻ
ജാതകം തീർപ്പതും ദുഃഖം


ചിത്രം: പകൽ
സംവിധാനം: യെം.എ നിഷാദ്‌
വർഷം: 2006
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: എം.ജി രാധാകൃഷ്ണൻ
പാടിയത്‌: ജി.വേണുഗോപാൽ

എന്തിത്ര വൈകി നീ സന്ധ്യേ
മനസ്സിന്റെ ചന്ദ്രോദയത്തിന്നു സാക്ഷിയാവാൻ
തൂവലുപേക്ഷിച്ചു പറന്നുപോമെന്റെയീ
തൂമണിപ്രാവിനെ താലോലിക്കാൻ

ഒരു മൺവിളക്കായ്‌ ഞാൻ
എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നൊരീ ഇരുളിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ
വെറുതേ ഇരുന്നൊന്നു കരയുവാനറിയാതേ
കടലുപോൽ നിന്നു ഞാൻ തിരയടിക്കേ
നിന്നെ തപസ്സിരിക്കേ എല്ലാം മറന്നിരിക്കേ

ഒരു വെണ്ണിലാവായ്‌ നീ
മറഞ്ഞുപോവുന്നൊരീ മനസ്സിന്റെ ജാലകത്തിൽ
ഒരു വിരൽ മുട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകേൾക്കുവാൻ
നിഴലുപോൽ മെല്ലേ ഞാൻ കാത്തിരിക്കേ
നിന്നെ കൊതിച്ചിരിക്കേ ജന്മം തുടിച്ചിരിക്കേ

ട്വന്റി 20 [2]


ചിത്രം: ട്വന്റി 20
സംവിധാനം: ജോഷി
വർഷം: 2008
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: സുരേഷ്‌ പീറ്റേർസ്‌
പാടിയത്‌: ജ്യോത്സ്ന, ശങ്കർ മഹാദേവൻ

ഓ പ്രിയാ ഓ പ്രിയാ
വെൺചിലമ്പിട്ട വെണ്ണിലാവാണു നീ
ഓ പ്രിയാ ഓ പ്രിയാ
കൺതുറക്കുന്ന പാതിരാ താര നീ
ഒരു മഴയുടെ നൂലിൽ പനിമതിയുടെ വാവിൽ
കണ്ണുംകണ്ണും കണ്ണോടിക്കും നീ കണ്ണാടിചില്ലല്ലേ
വെണ്ണക്കല്ലിൽ കാലംകൊത്തും പൊൻ മുത്താരംമുത്തല്ലേ
പൂമാനേ മൈനേ നിന്നേ തേടുന്നു ഞാനെന്നാലും
മെല്ലേയെൻ നെഞ്ചിൽ തഞ്ചും പഞ്ചാരപൂ കൊഞ്ചൽനാദം

ഞാവൽപൂവിൻ തേനായെത്തി ഞാനീ ചുണ്ടിൽ മുത്തംവെക്കാം
മീവൽ പക്ഷി കൂടെ പോരൂ നേരമായ്‌
തൊട്ടുതൊട്ടാൽപൂക്കും നെഞ്ചിൽ പട്ടംപോലെ പാറും മോഹം
തട്ടിതൂവും പൊന്നിൻമുത്തേ ചാരേ വാ
പിന്നെയും ഞാനിതാ നിൻനിഴലുമ്മ വെക്കവേ
തൂവിരൽ തുമ്പിനായ്‌ എൻമനം മെല്ലെ നീട്ടവേ

വായോവായോ വാതിൽചാരി വാകകൂടിൻ കൂടാരത്തിൽ
കൂട്ടുണ്ടല്ലോ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാവലായ്‌
ചായോചായോ ചെമ്പൂമൊട്ടേ നീയും കേട്ടോ
ദൂരത്താരെൻ ഓടത്തണ്ടായ്‌ നിന്നെത്തേടി പാടുന്നു
പൂവെയിൽ തുമ്പിയായ്‌ എൻകവിൾമുല്ല തേടവേ
മഞ്ഞിളം പൂവിതൾ മൺചിരാതായ്‌ മാറവേ


ചിത്രം: ട്വന്റി 20
സംവിധാനം: ജോഷി
വർഷം: 2008
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി [ജോർജ്‌ പീറ്റർ]
സംഗീതം: ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്‌
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര, സുജാത, ജ്യോത്സ്ന, റിമി ടോമി, അനിത, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌, മധു ബാലകൃഷ്ണൻ, വിനീത്‌ ശ്രീനിവാസൻ, ഫ്രാങ്കോ, അഫ്‌സൽ, ജാസ്സീ ഗിഫ്റ്റ്‌

സ രേ ഗ മ പാ
ഉഷസ്സിലുണരും അമൃതസ്വരമേ
വരിക ശുഭവരമേ അമ്മേ അമ്മേ
സ രേ ഗ മ പാ
ഉഷസ്സിലുണരും അമൃതസ്വരമേ
വരിക ശുഭവരമേ അമ്മേ അമ്മേ

മലയാളം കൊഞ്ചിപ്പാടും മായപൈങ്കിളി മകളേ വാ
മാലേയകുന്നിനുമേലേ മറ്റൊരു മാമാങ്കം
കമോൺ കമോൺ എവരിബഡി
കമോൺ റ്റു ദ ഗോഡ്‌സ്‌ ഓൺ ലാന്റ്‌
ദിസീസ്‌ റ്റൈം റ്റു പാർട്ടി
കമോൺ കമോൺ ആൻഡ്‌ ഗ്രാബ്‌ യുവർ ഹാന്റ്‌
സേ വൺ റ്റു ത്രീ ഫോർ
ഫൈവ്‌ ആൻഡ്‌ സിക്സ്‌
ആൻഡ്‌ സെവൻ ആൻഡ്‌ എയിറ്റ്‌

ഒന്നായി നീ സുസ്വരം പൊന്നായ്‌ നീ മത്സരം
കണ്ണാണീ വിണ്ണിൻ താരകം ഈ ആഘോഷങ്ങളായിടും
സലാം സലാം ഇന്നെല്ലാമുല്ലാസം
സലാം സലാം ഇന്നല്ലൊസന്തോഷം
എന്നമ്മേ അമ്മയ്ക്കെന്നും ഞങ്ങൾ മിന്നിതെന്നും പൊന്നും മക്കൾ
പാട്ടിന്റെ ഭാവനം മീട്ടുന്ന ബ്യൂഗിളിൽ ഈ തപ്പും താളം ദഫും കൊട്ടി
തമ്മിൽ തമ്മിൽ തായം തുള്ളാം സ രേ ഗ മ പാ
താതെയ്യം താങ്കിട തങ്ക തരികിടപൂര തേര്‌
വരുന്നേ പന്താട്ട ചിന്തോടെ പറന്നേറിടാം
രാകറുമ്പികൾ വാഴ്ചവെക്കണ്‌ മിന്നൽ മേഘ തീ തെറിക്കണ്‌
കാവൂട്ടുമായ്‌ കത്തും കരകാട്ടമായ്‌

അമ്മേ നിൻ കാൽക്കലെ ശംഖാണീ നെഞ്ചകം
പൂങ്കോരം നേരും ഭാവുകം ഈ ഓണപ്പൂക്കാൾ ശ്രീപദം
സലാം സലാം ഇന്നെല്ലാമുല്ലാസം
സലാം സലാം ഇന്നല്ലൊസന്തോഷം
എന്നമ്മേ അമ്മയെക്കെന്നും ഞങ്ങൾ മാറിൽചോരും സ്നേഹപൂമ്പാൽ
തമ്പേ നിൻ താളമായ്‌ താരാട്ടിൻ രാഗമായ്‌
ഈ മുത്തും പൊന്നും ചെപ്പിൽ തത്തും സ്വപ്നങ്ങൾ തൻ വർണ്ണം വാരാം
സ രേ ഗ മ പാ

ഉഷസ്സിലുണരും അമൃതസ്വരമേ
വരിക ശുഭവരമേ അമ്മേ അമ്മേ
സ രേ ഗ മ പാ

ഏഴുപുന്ന തരകൻ [4]


ചിത്രം: ഏഴുപുന്ന തരകൻ
സംവിധാനം: പി.ജി വിശ്വംഭരൻ
വർഷം: 1999
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

തെക്‌ൿതെക്ക്‌ തെക്കേപ്പാടം മുത്ത്‌മുത്ത്‌ മുണ്ടോൻപ്പാടം
തൊട്ട്‌ തൊട്ട്‌ തൊട്ടേവായോ ഇളംതെന്നലേ
തുലാമഴതുള്ളിക്കൊപ്പം മിന്നുംമിന്നൽചിലമ്പോടെ
തഞ്ചി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചാൻവായോ വെയിൽപ്രാക്കളെ
ഏഴുപുന്നതരകന്റെ കെട്ടുവള്ളം കടംവാങ്ങി
തിത്തിത്താരം തുഴഞ്ഞുവാ മുകിലാളേ
കരിയന്നകറുമ്പിക്ക്‌ പദമെണ്ണി പകുക്കുവാൻ
മുളനാഴി അളന്നുതാ കുയിലാളേ

മാന്നാറിലെ പൂമൈനയ്ക്കും ആറന്മുളെപൂവാലിയ്ക്കും
ഇന്നാണല്ലോ താലോലം വേളിനാള്‌
പൊന്നാഞ്ഞിലിപ്പൂവൽമെയ്യിൽ പൊന്നാരകപ്പൊവിൻ കമ്മൽ
കണ്ണൻവാഴക്കൂമ്പാണേ അലുക്കുതിർക്കാൻ
മുല്ലപന്തലിട്ട്‌ പടരാൻ തൈമാവ്‌
മുന്നിലെന്നും വെച്ച്‌ വിളമ്പാൻ ചെമ്പാവ്‌
പിന്നെ കരുമാടിക്കിടാത്തന്റെ നീരാട്ട്‌

മെലേമുകിൽ താഴ്‌വാരത്തും ഇല്ലാവെയിൽ പൂപ്പാടത്തും
പൊന്നാര്യനും ചെന്നെല്ലും നടുന്നകാലം
ആരോ മണിപൂന്തുടികൊട്ടി ആടിതിങ്കൾ കന്നുംപ്പൂട്ടി
കുളിർക്കാറ്റ്‌ പാടുന്നേ തേറ്റ്‌പാട്ട്‌
ഇല്ലിമണിമുളകുഴലിൽ തേൻതേടി
വെള്ളിവെയിൽ വീഴും വരമ്പിൽ കുയിൽപാടി
നേരം വെളുത്താലും കറുത്താലും കരിക്കാടീ


ചിത്രം: ഏഴുപുന്ന തരകൻ
സംവിധാനം: പി.ജി വിശ്വംഭരൻ
വർഷം: 1999
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: സുജാത, കെ.എസ്‌ ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ, എം.ജി ശ്രീകുമാർ, ഉണ്ണി മേനോൻ

തെക്കൻ കാറ്റേ തിരുമാലി കാറ്റേ
അഴകോലും മെഴുതിരിയിൽ തിരികൊളുത്ത്‌
കുന്നേ പള്ളിയിൽ കുറുബാന കൂടാം
ഔതാച്ചനെഴുപതിലെ തിരുപിറന്നാൾ
ആരാവാരം കൂടാനുണ്ടേ ഓ ഹോയ്‌
അപ്പോം വീഞ്ഞും വിളമ്പാനുണ്ടേ
ചൂടാനൊരു മുത്തുക്കുട മുറ്റത്തൊരു മാർഗ്ഗം കളി
പോരായോ കുഞ്ഞന്നാമ്മേ

നേരും നെറിയുള്ളവനാ കാണാൻ ചൊണയുള്ളവനാ
കൈനീട്ടി കണ്ണീരൊപ്പാൻ കനിവുള്ളവനാ
കിളിപാടും പാടത്തെ ഞവരകതിരായ്‌
വെളയില്ലാ കായലിലെ പൊന്നുംമുത്തായ്‌
ആരാനും എങ്ങാനും പോരാടാൻ ചെന്നാലോ
തുഴമാന്തി ചാടുന്നൊരു പുള്ളിപുലിയായ്‌
ചൂടാനൊരു മുത്തുക്കുട മുറ്റത്തൊരു മാർഗ്ഗം കളി
പോരായോ കുഞ്ഞന്നാമ്മേ

വാഴുന്നോർ വളയിട്ടവനാ വൈസ്രോയ്‌കുമ്പിട്ടവനാ
വീരാളിപട്ടുംകെട്ടി പടപോയവനാ
പുണ്യാളൻ ചമയാനോ നിക്കത്തില്ലാ
പുളുകേട്ടാൽ കട്ടായം വീഴത്തില്ലാ
പാടത്തെ ചെളിമണ്ണിൽ എല്ലൊടിയെ പണിചെയ്ത്‌
പുല്ലെല്ലാം നെല്ലാക്കി പൊന്നും തരകൻ
ചൂടാനൊരു മുത്തുക്കുട മുറ്റത്തൊരു മാർഗ്ഗം കളി
പോരായോ കുഞ്ഞന്നാമ്മേ


ചിത്രം: ഏഴുപുന്ന തരകൻ
സംവിധാനം: പി.ജി വിശ്വംഭരൻ
വർഷം: 1999
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: സുജാത, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

മിന്നും നിലാതിങ്കളായ്‌ നീ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞൊന്നുവാ
നീയില്ലയെങ്കിൽ നിൻ പാട്ടില്ലയെങ്കിൽ ഏകാന്തയല്ലോ കണ്ണേ
കാണും കിനാവൊക്കെയും നീ ചൂടുന്നമുത്താക്കി ഞാൻ
നീയില്ലയെങ്കിൽ നിൻ കൂട്ടില്ലയെങ്കിൽ ശോകാന്തനല്ലോ പെണ്ണേ

വെൺപ്രാവായ്‌ കുറുകീ മനസ്സിലൊരു മാമ്പൂപോൽ തഴുകീ
നിന്നോമൽ ചിറകിൽ പുലരിയിലെ നീർമഞ്ഞായ്‌ ഉരുകീ
ഞാനെന്നുമെന്നും നിന്നെതലോടാം ആനന്ദമോടേ നെഞ്ചോടുചേർക്കാം
ഓമലേ പോരൂ നീ ആർദ്രയായ്‌

താഴമ്പൂകവിളിൽ പതിയെ ഇരുമേലോടും മിഴിയിൽ
നിൻ സ്നേഹം പകരും സ്വരമുഖര ശ്രീരാഗം തിരയാം
നീലാംബരീ നീ എൻചുണ്ടിലേതോ മുത്താരമേകും മുത്തങ്ങൾ നൽകീ
ചാരുതേ പോരൂ നീ സന്ധ്യയായ്‌


ചിത്രം: ഏഴുപുന്ന തരകൻ
സംവിധാനം: പി.ജി വിശ്വംഭരൻ
വർഷം: 1999
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര

മേലേവിണ്ണിൻ മുറ്റത്താരേ വെള്ളിത്തിങ്കൾ ദീപം വെച്ചു
ആടിപ്പാടും മേടക്കാറ്റോ രാവോ
ഓട്ടുരുളി കുമ്പിൾ കുത്തി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങൾ
മിന്നാമിന്നി പൂവായ്‌ കോർത്തതാരോ
ചിറ്റും ചിലമ്പൊലിയുമായ്‌ ചുറ്റിവരും പീലിതെന്നൽ
സന്ധ്യാനാമം ചൊല്ലി കേൾക്കും നേരം

പത്തുവർണ്ണതിരിയിട്ട്‌ കുത്തുവിളക്കാരോ നീട്ടി
ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലി ഞാൻ
പാരിജാതപൂക്കൾചൂടി കോടിമഞ്ഞിൻ ചേലചുറ്റി
ആരേയോ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ
പൂങ്കാറ്റിൻ കൈകൾതൊട്ടു ലോലാക്കിൻ താളംകേട്ടു
പൊൻപൂവിൻ നാണം കണ്ടു തീരാപൂന്തേനുമുണ്ടു
ലോലമാം പൂവെയിൽ പീലികൾ കണ്ടു ഞാൻ

അല്ലിമുകിൽ താമ്പാളത്തിൽ ചന്ദനവും ചാന്തും വാങ്ങി
പൂമെയ്യിൽ മെല്ലേ തൊട്ടു ഞാൻ
ആട്ടുതൊട്ടിൽ പാട്ടുംപാടി അല്ലിമലരൂഞ്ഞാലാടി
പൂവാക തോപ്പിൽ നിൽപ്പൂ ഞാൻ
പൊന്നാമ്പൽ തുമ്പിൽ വീഴും മാരിപ്പൂമുത്തും തേടി
മിന്നാരക്കാറ്റിൽ മിന്നും മഞ്ചാടി പൂവും നുള്ളി
നീലവാൽ തുമ്പിയായ്‌ മെല്ലെ ഞാൻ പാറവേ

പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ [5]


ചിത്രം: പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ
സംവിധാനം: സിബി മലയിൽ
വർഷം: 1998
രചന: സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്ങര
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: സുജാത [കെ.ജെ യേശുദാസ്‌]

വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ മാറിൽ ഒരുമഞ്ഞുതുള്ളിയുറങ്ങീ
നിമി നേരമെന്തിനോ തേങ്ങി നിലാവിൻ വിരഹമെന്നാലും മയങ്ങീ
പുലരിതൻ ചുംബനകുംങ്കുമമല്ലേ ഋതുനന്ദിനിയാക്കി
അവളേ പനിനീർ മലരാക്കി

കിളിവന്നു കൊഞ്ചിയ ജാലകവാതിൽ കളിയായ്‌ ചാരിയതാരേ
മുടിയിഴകോതിയ കാറ്റിൻ മൊഴിയിൽ മധുവായ്‌ മാറിയതാരേ
അവളുടെ മിഴിയിൽ കരിമഷിയാലെ കനവുകളെഴുതിയതാരേ
നിനവുകളെഴുതിയതാരേ അവളേ തരളിതയാക്കിയതാരേ

മിഴിപെയ്തു തോർന്നൊരു സായന്തനത്തിൽ മഴയായ്‌ ചാറിയതാരേ
ദലമർമ്മരം നേർത്ത ചില്ലകൾക്കുള്ളിൽ കുയിലായ്‌ മാറിയതാരേ
അവളുടെ കവിളിൽ തുടുവിരലാലെ കവിതകളെഴുതിയതാരേ
മുകുളിതയാക്കിയതാരേ അവളേ പ്രണയിനിയാക്കിയതാരേ

Click Here To View The Song "Varamanjalaadiya Raavinte"
ചിത്രം: പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ
സംവിധാനം: സിബി മലയിൽ
വർഷം: 1998
രചന: സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്ങര
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: ദേവാനന്ദ്‌ & കോറസ്‌

ആലേലൊ പൂലേലൊ ആലേ പൂലേലോ ഓയ്‌
ആലേലൊ പൂലേലൊ ആലേ പൂലേലോ
പാട്ടുപഠിക്കണെങ്കിൽ കൊട്ടും തലയ്ക്ക്‌ പോണം
പാട്ടുംപഠിപ്പിച്ചരാം ആട്ടോം നടത്തി തരാം
പോണപോക്കിന്‌ മോന്തക്കിട്ടൊരു ചകിട്ടും തരാം
ആലേലൊ പൂലേലൊ ആലേ പൂലേലോ

ആ കൊമ്പിൽ അഞ്ച്‌മാങ്ങ ഈ കൊമ്പിൽ അഞ്ച്‌മാങ്ങ
കാക്കകൊത്തണ മാങ്ങയ്ക്കാരാ തോട്ടി കെട്ടണത്‌ ഹേയ്‌
ആലേലൊ പൂലേലൊ ആലേ പൂലേലോ
ആലേലൊ പൂലേലൊ ആലേ പൂലേലോ

ആ പൊത്തിൽ അഞ്ച്‌തത്ത ഈ പൊത്തിൽ അഞ്ച്‌തത്ത
ആ തത്ത കൊഞ്ചണ പോലെ നീ കൊഞ്ചണ്ട ഹേയ്‌
ആലേലൊ പൂലേലൊ ആലേ പൂലേലോ
ആലേലൊ പൂലേലൊ ആലേ പൂലേലോ

ആന കറുത്തിട്ടാണേ കള്ള്‌ വെളുത്തിട്ടാണേ
എള്ളോളം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ ആനേം വഴിതെറ്റും ഹേയ്‌
ആലേലൊ പൂലേലൊ ആലേ പൂലേലോ
ആലേലൊ പൂലേലൊ ആലേ പൂലേലോ

Click Here To View The Song "Aalelo Pulelo Aalo Pulelo"
ചിത്രം: പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ
സംവിധാനം: സിബി മലയിൽ
വർഷം: 1998
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര [കെ.ജെ യേശുദാസ്‌]

ആരോ വിരൽമീട്ടി മനസ്സിൻ മൺവീണയിൽ
ഏതോ മിഴിനീരിൻ ശ്രുതിമീട്ടുന്നു മൂകം
തളരും തനുവോടേ ഇടറും മനമോടേ
വിടവാങ്ങുന്ന സന്ധ്യേ വിരഹാർദ്രയായ സന്ധ്യേ
ഇന്നാരോ വിരൽമീട്ടി മനസ്സിൻ മൺവീണയിൽ

വെണ്ണിലാവു പോലും നിനക്കിന്നെരിയും വേനലായി
വർണ്ണരാജി നീട്ടും വസന്തം വർഷ ശോകമായി
നിന്റെ ആർദ്ര ഹൃദയം തൂവൽ ചില്ലുടഞ്ഞ പടമായി
ഇരുളിൽ പറന്നു മുറിവേറ്റുപാടുമൊരുപാവം പൂവൽകിളിയായ്‌ നീ

പാതിമാഞ്ഞ മഞ്ഞിൽ പതുക്കേ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ മഴയിൽ
കാറ്റിൽ മിന്നിമായും വിളക്കായി കാത്തുനിൽപ്പതാരേ
നിന്റെ മോഹശകലം പീലിചിറകൊടിഞ്ഞ ശലഭം
മനസ്സിൽ മെനഞ്ഞമഴവില്ലു മായ്ക്കുമൊരു പാവം കണ്ണീർ മുകിലായ്‌ നീ

Click Here To View The Song "Aaro Viral Meetti Manassin"
ചിത്രം: പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ
സംവിധാനം: സിബി മലയിൽ
വർഷം: 1998
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

കണ്ണാടി കൂടുംകൂട്ടി കണ്ണെഴുതിപൊട്ടുംകുത്തി
കാവളം പൈങ്കിളി വായോ
കുഞ്ഞാറ്റപ്പെണ്ണിനുടുക്കാൻ കുടമുല്ല കോടിയുമായി
കൂകിയും കുറുകിയും വായോ
മഴയോലും മഞ്ഞല്ലേ മുളയോല കൂടല്ലേ
അഴകോലും മിഴിയോരം കുളിരൂറും കനവല്ലേ
മണവാളൻ വന്നുവിളിച്ചാൽ നാണം കൊള്ളും മനസ്സല്ലേ

പൂവിൽ ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ പെണ്ണേ നീ മൂളിയുണർത്തും
പാട്ടിന്റെ പല്ലവിയെന്തേ കാതിലോതുമോ
മെല്ലേ ഈ ചില്ലുനിലാവിൽ മുല്ലേ നിൻ മുത്തുപൊഴിക്കും
കിന്നാര കാറ്റുകവിൾപ്പൂ നുള്ളി നോക്കിയോ
ആരും കാണാതെന്നുള്ളിൽ ഓരോ മോഹം പൂക്കുമ്പോൾ
ഈണത്തിൽ പാടി പൂങ്കുയിൽ ആ ആ ആ

മഞ്ഞിൽ ഈ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ അല്ലിപ്പൂ പൂത്തുവിരിഞ്ഞാൽ
കാണും ഞാൻ എന്റെ കിനാവിൽ നിന്റെ പൂമുഖം
എന്നും രാകൂന്തലഴിച്ചിട്ടെന്നേ പൂമ്പട്ടു പുതയ്ക്കും
പുന്നാരത്തൂമണി മുത്തേ നീ വരും നാൾ
പൂക്കും നാവോ പൊൻപ്പൂവോ തൂവൽ വീശും വെൺപ്രാവോ
നെഞ്ചോരം നേരും ഭാവുകം ആ ആ ആ

Click Here To View The Song "Kannadi Koodum Kootti"
ചിത്രം: പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ
സംവിധാനം: സിബി മലയിൽ
വർഷം: 1998
രചന: ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരി
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര [ശബ്നം]

ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ
പൂംചെപ്പിലൊളിച്ചു കളിച്ചൊരു വർണ്ണങ്ങൾ
കുഞ്ഞുകിനാവുകൾ കൂടണയുന്നൊരു
മഞ്ഞു നിലാവിൽ ചേക്കേറാം
കുറുവാൽ പറവകൾ നീന്തി നടക്കും
നഗര സരിത്തിൽ നീരാടാം

മാരിവില്ലിൽ ഒരുപാട്ടിൻ ശ്രുതി വെറുതേ മീട്ടാം
നാട്ടുമൈനയുടെ കൂട്ടിൽ ഒരു തിരിയായ്‌ മിന്നാം
രാത്രി ലില്ലിയുടെ മാറിൽ കുളിർമഴയായ്‌ പൊഴിയാം
രാഗവേണുവിൽ ഏതോ സ്വരമധുരം തിരയാം
ഒരു കാറ്റിൻ ചിറകേറി പതിയേ പാറാം
മധു തേടും വണ്ടായ്‌ മൂളി തൊടിയിൽ തുള്ളാം
അനുരാഗ കടലിൻ തിരയായ്‌ മലർമാസ
പനിനീർ മുകിലായ്‌ മഴവീഴാം അരുവി
മണലിൽ ജന്മം പെയ്തൊഴിയാം

കൂട്ടിനിന്നുമൊരു പൂവിൻ കുളിരിതളും തേനും
പാതിമായുമൊരു രാവിൻ നറുമിഴിനീർ മുത്തും
നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒളിതഞ്ചും കിളിമൊഴിയും പാട്ടും
പഞ്ചവർണ്ണമുകിൽ തൂകും പ്രണയാമൃതവും
ഇനിയെങ്ങും നിറമേറും നിമിഷം മാത്രം
ഇതൾ മൂടും പീലിതൂവൽ ശിശിരം മാത്രം
ഒരു നോക്കും വാക്കും തീർന്നാൽ
പദമൂന്നി പാതി നടന്നാൽ
കൊഴിയാതെ കൊഴിയും നമ്മുടെ ഇത്തിരി ഈ ജന്മം

Click Here To View The Song "Othiri Othiri"

Labels

1964 (2) 1965 (3) 1967 (1) 1968 (1) 1969 (1) 1970 (2) 1971 (1) 1972 (1) 1973 (1) 1975 (1) 1976 (3) 1984 (1) 1985 (1) 1986 (2) 1987 (4) 1988 (3) 1989 (6) 1990 (4) 1991 (4) 1992 (5) 1993 (8) 1994 (5) 1995 (6) 1996 (4) 1997 (7) 1998 (11) 1999 (5) 2000 (5) 2001 (5) 2002 (1) 2003 (6) 2004 (7) 2005 (9) 2006 (7) 2007 (10) 2008 (21) 2009 (6) 2010 (1) A Anantha Padmanabhan [Anand] (1) A K Lohithadas (1) A T Abu (1) A T Ummer (1) A Vincent (2) Afzal (3) Alex Paul (6) Alphonse Joseph (1) Amal (1) Anand (1) Anil Babu (1) Anil Panachooran (5) Anitha (2) Aparna Rajeev (1) Asha Menon (1) Asha Ramesh (1) Beeyar Prasad (1) Berny Ignatius (4) Bharathan (1) Bhavana Radhakrishnan (1) Bichu Thirumala (6) Bijipal (1) Biju Narayanan (6) Bipin Prabhakar (1) Blessy (1) Bombay Ravi (2) C O Anto (1) Chandrashekhar (1) Chinmayee (1) Cicily (3) Deepak Dev (4) Deepu (1) Dennis Joseph (2) Devanand (1) Dr.P Ramesh (1) East Coast Vijayan (2) Fazil (3) Franko (4) G Devarajan (9) G Venugopal (8) Gayathri (1) Gireesh Puthencheri (35) Goerge Peter (1) Gomathy (1) Gopisunder (1) Hari Haran (4) Haridas Keshavan (1) Hariharan (1) Harini (1) I S Kundoor (1) Ilayaraja (7) Jassie Gift (4) Jayaraj (2) Job (1) Jofy Tharakan (1) Johnson (16) Joshy (3) Jyotsna (5) K G George (1) K J Yesudas (96) K P Brahmanandan (1) K S Chithra (59) K S Sethumadhavan (2) Kaithapram (42) Kaithapram Viswanath (1) Kalyani Menon (1) Kamal (9) Kanesh Punoor (1) Karthik (3) Kavalam Sreekumar (1) Kochin Haneefa (1) Konniyoor Bhas (1) Krishnachandran (1) Lal Jose (6) Latha Krishnan (1) Lathika (1) Liji Francis (1) M A Nishad (1) M B Sreenivasan (1) M D Ashok (1) M G Radhakrishnan (8) M G Sreekumar (31) M Jayachandran (18) M K Arjunan (1) M Krishnan Nair (2) M Kunchako (1) M Madhusoodhanan Nair (1) M Padmakumar (1) M S Baburaj (2) M S Viswanadhan (1) Madhu Balakrishnan (7) Malavika (1) Malayalam Album Song Lyrics (5) Malayalam Song Lyrics (167) Manjari (2) Manju (1) Mano (1) Mejo Joseph (1) Minmini (2) Mithin Ramakrishnan (1) Mohan Lal (2) Mohan Sithara (9) Mrudula (1) Naadhirsha (1) Nadesh Shankar (1) Nemam Pushparaj (1) Nepolean (1) Nishad (1) Noushad (1) O N V Kuruppu (13) Ouseppachan (14) P B Sreenivas (1) P Bhaskaran (5) P G Vishwambaran (1) P Jayachandran (9) P Leela (2) P N Menon (2) P Susheela (1) Padmakumar (1) Perumbavoor G Raveendranath (2) Pooja Rajesh (1) Poovachal Khader (1) Prabha Varma (1) Pradeep Babu (2) Prakash (1) Prameela (1) Priyadarshan (7) R Sarath (1) R Somashekharan (1) Radhika Thilak (2) Rafeeque Ahmad (3) Rafi Mecartin (2) Raghunath Seth (1) Rahul Raj (2) Rajalakshmi (1) Rajasenan (2) Rajeev Aanchal (1) Rajeev Alunkal (1) Ramesh Babu (2) Ranjith (2) Raveendran (4) Reju Joseph (2) Rimi Tomy (4) Roopa (1) Roshan Andrews (1) S Balakrishnan (2) S P Balasubramaniam (1) S P Venkitesh (6) S Rameshan Nair (5) Saajan Palluruthi (1) Sachidanandhan Puzhangara (2) Sangeeth Sivan (1) Santhosh Kesav (2) Santhosh Varma (1) Sarath (4) Sasi Shankar (1) Sathyan Anthikkad (15) Shabnam (2) Shafi (2) Shankar Mahadevan (4) Shibu Chakravarthy (3) Shreya Ghosal (1) Shwetha (10) Shyaam (3) Shyam Dharman (2) Sibi Malayil (9) Siddique (1) Sindhu Premkumar (1) Sohan Lal (1) Soniya (1) Sowmya (1) Sreekumaran Thambi (5) Sreemoola Nagaram Vijayan (1) Sreenivas (1) Sreevalsan J Menon (1) Sriprakash (1) Sruthi Raj (1) Sudeep Kumar (6) Sudha Ranjith (1) Sujatha (26) Sundara Rajan (1) Sunitha Sarathy (1) Suresh Peters (1) Swarnalatha (1) Teenu Tellence (1) Thirunelloor Karunakaran (1) Thulasidas (1) Tinu Antony (1) Unni Menon (6) V Dakshinamoorthy (3) V G Muralikrishnan (1) V M Vinu (2) Vayalar (9) Vayalar Sarathchandra Varma (12) Venu (1) Vidhu Prathap (2) Vidyadharan (2) Vidyasagar (17) Vijay Yesudas (8) Vineeth Sreenivasan (16) Vipin Xavier (1) Yusuf Ali Kecheri (8)