Wednesday, January 07, 2009

ദോസ്ത്‌ [4]


ചിത്രം: ദോസ്ത്‌
സംവിധാനം: തുളസീദാസ്‌
വർഷം: 2001
രചന: എസ്‌. രമേഷൻ നായർ
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

കിളിപ്പെണ്ണേ നിലാവിൻ കൂടാരം കണ്ടില്ലേ
വിളിച്ചാൽ പോരില്ലേ തുളുമ്പും പ്രായമല്ലേ
ചിലമ്പിൻ താളമില്ലേ ചിരിക്കാൻ നേരമില്ലേ
ആലിൻ കൊമ്പത്തൂഞ്ഞാലാടില്ലേ
കിളിപ്പെണ്ണേ നിലാവിൻ കൂടാരം കണ്ടില്ലേ
കിനാവിൻ താമ്പാളം തന്നില്ലേ ഓഹ്‌ ഓഹ്‌ ഓ

തിരിമുറിയാതെ പെയ്തൊരുസ്നേഹം
പുലരിപുഴകളിൽ സംഗീതമായി
പവിഴതിരകളിൽ സല്ലാപമായി
മിഴിചന്തം ധിം ധിം മൊഴിചന്തം ധിം ധിം
ചിരിചന്തം ധിം ധിം പൂമഴയ്ക്ക്‌
ഇനി നീരാട്ട്‌ താരാട്ട്‌ ഓമനചോറൂണ്‌
ഈ രാവിൻ പൂന്തൊട്ടിൽ ഈറങ്കാറ്റിൽ താനേയാടുന്നു

വഴിയറിയാതെ വന്നവസന്തം
കളഭകുയിലിനു താലിപ്പൂ നൽകീ
കനകതിടമ്പിനു കണ്ണാടി നൽകീ
വളകൈകൾ ധിം ധിം മണിപ്പന്തൽ ധിം ധിം
തകിൽ താളം ധിം ധിം താമരയ്ക്ക്‌
ഇനി മാമ്പൂവോ തേൻപൂവോ മാരനെ പൂജിക്കാൻ
ഈ മണ്ണിൽ ദൈവങ്ങൾ ഓരോ മുത്തും വാരിത്തൂവുന്നു


ചിത്രം: ദോസ്ത്‌
സംവിധാനം: തുളസീദാസ്‌
വർഷം: 2001
രചന: എസ്‌. രമേഷൻ നായർ
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: ശ്രീനിവാസ്‌

മഞ്ഞുപോലെ മാൻ കുഞ്ഞുപോലെ മുല്ലപോലെ നിലാ ചില്ലപോലെ
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണപടവിൽ കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
തന്ന ന്ന നാ നാ തന്ന ന്ന നാ നാ
മുത്തുപോലെ മുളം തത്തപോലെ മിന്നൽപോലെ ഇളം തെന്നൽപോലെ
മഞ്ഞുപോലെ മാൻ കുഞ്ഞുപോലെ മുല്ലപോലെ നിലാ ചില്ലപോലെ
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണപടവിൽ കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
നെഞ്ചലിഞ്ഞ കിളിപോലെ അവൾ അഞ്ചിതളിൽപടരും
പഞ്ചമത്തിൻ മടിയിൽ

ഇണങ്ങുന്ന മഴയോ തമ്മിൽ പിണങ്ങുന്ന പുഴയോ
തളിരിട്ട ലതയോ അവൾ ദാവണി കുടമോ
മഴവില്ലിൻ തിടമ്പോ മദനപ്പൂ അരമ്പോ
തംബുരു ഞരമ്പോ കണ്ണിൽ കുറുമ്പോ
ഒരുകുടതണലിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാരോ
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണപടവിൽ കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
നെഞ്ചലിഞ്ഞ കിളിപോലെ അവൾ അഞ്ചിതളിൽപടരും
പഞ്ചമത്തിൻ മടിയിൽ പുഞ്ചിരിക്കും പൂപോലെ

ഉദയത്തിൻ മുഖമോ എൻ ഉയിരിന്റെ സുഖമോ
അലിയുന്ന ശിലയോ അവൾ ആവണികുളിരോ
തിരതല്ലും കടലോ തിരിയിട്ട വിളക്കോ
തിലകത്തിൻ മുഴുപ്പോ നിറംതിങ്കളിൻ വെളുപ്പോ
മറന്നിട്ട മനസ്സിൽ മയങ്ങുന്നതാരോ
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണപടവിൽ കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
നെഞ്ചലിഞ്ഞ കിളിപോലെ അവൾ അഞ്ചിതളിൽപടരും
പഞ്ചമത്തിൻ മടിയിൽ പുഞ്ചിരിക്കും പൂപോലെ


ചിത്രം: ദോസ്ത്‌
സംവിധാനം: തുളസീദാസ്‌
വർഷം: 2001
രചന: എസ്‌. രമേഷൻ നായർ
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: ബിജു നാരായണൻ, എസ്‌.പി ബാലസുബ്രമണ്യം

വാനം പോലെ വാനം മാത്രം
ദാനം ചെയ്യാൻ മേഘം മാത്രം
മോഹം പോലെ മോഹം മാത്രം
സ്നേഹം പോലെ സ്നേഹം മാത്രം
കാറ്റും കടലും സ്നേഹിക്കുന്നു
മണ്ണും വിണ്ണും സ്നേഹിക്കുന്നു
മനസ്സും മനസ്സും സ്നേഹിക്കുന്നു ഹൊയ്‌
ഓഹ്‌ ദോസ്ത്‌ ദോ ദോ ദോസ്ത്‌ ദോസ്ത്‌

ഓടതണ്ടിൽ കാറ്റൂതുമ്പോൾ ഓരോ പാട്ടില്ലേ
ഓർമ്മചെപ്പിൽ താലോലിക്കാൻ കണ്ണീർമുത്തില്ലേ
അകലെ ആകാശവൃന്ദാവനം അവിടെ സ്നേഹോദയം
മധുരമീ ആത്മബന്ധങ്ങളിൽ അമൃതചന്ദ്രോദയം ആഹാ
ആ കണ്ണീരില്ല ഓയ്‌ നൊമ്പരമില്ല
കയ്യും മെയ്യും ചേരും നേരം
കാറ്റും മഴയും മഞ്ഞും വേറല്ല
ഓഹ്‌ ദോസ്ത്‌ ദോ ദോ ദോസ്ത്‌ ദോസ്ത്‌

സ്നേഹം പെയ്യും മാനത്തില്ലേ മായാമഴവില്ല്
സ്നേഹം കൊണ്ടീ ലോകം എല്ലാം എന്ന് പഴഞ്ചൊല്ല്
ഹൃദയം കൈമാറും താരങ്ങളേ ഉദയപുഷ്പാഞ്ജലീ
ഇനിയും ഒന്നാകും ജന്മങ്ങളേ പുതിയ സ്നേഹാഞ്ജലീ
കണ്ണീരില്ല കൽമഷമില്ല
മിഴിയും മനവും ചേരും നേരം
അവനും നീയും ഞാനും വേറല്ല
ഓഹ്‌ ദോസ്ത്‌ ദോ ദോ ദോസ്ത്‌ ദോസ്ത്‌


ചിത്രം: ദോസ്ത്‌
സംവിധാനം: തുളസീദാസ്‌
വർഷം: 2001
രചന: എസ്‌. രമേഷൻ നായർ
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: സുജാത, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

തത്തമ്മപ്പേര്‌ താഴമ്പൂവീട്‌
മുത്താരംചൂടി മൂവന്തിപ്പെണ്ൺ
മഞ്ചാടിത്തേര്‌ മന്ദാരകാറ്റ്‌
മംഗല്യകയ്യിൽ സിന്ദൂരക്കൂട്‌
ഇല്ലില്ലം വാതിൽ ചാരുന്ന നേരം
ഇല്ലെന്നു പറയുവതാരോ ആരോ

മണിതാരകമേ ഒന്നു താഴെ വരൂ
തങ്കമോതിരത്തിൽ നീ താമസിക്ക്‌
മിഴിപ്രാവുകളെ നെഞ്ചിൽ കൂടൊരുക്കു
എന്റെ മാരനെയും നിങ്ങൾ ഓമനിക്കൂ
പൂമൂടും പ്രായത്തിൻ ഓർമ്മയ്ക്ക്‌
ഞാൻ നിന്നെ മോഹിക്കും നേരത്ത്‌
നാണത്തിൽ മുങ്ങുന്നതാരോ ആരോ

നിറതിങ്കൾ വരും നിഴൽ പായ്‌വിരിക്കും
ഞാൻ നിമിഷങ്ങളെണ്ണി കാത്തിരിക്കും
മഴമിന്നൽ വരും പൊന്നിൻ നൂലുതരും
എന്റെ താമരക്കും ഞാൻ താലികെട്ടും
ഏഴേഴുവർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ
എൻമുന്നിൽ നീയായിതീരുമ്പോൾ
നീയാകെ മൂടുന്നതാരോ ആരോ

No comments:

Labels

1964 (2) 1965 (3) 1967 (1) 1968 (1) 1969 (1) 1970 (2) 1971 (1) 1972 (1) 1973 (1) 1975 (1) 1976 (3) 1984 (1) 1985 (1) 1986 (2) 1987 (4) 1988 (3) 1989 (6) 1990 (4) 1991 (4) 1992 (5) 1993 (8) 1994 (5) 1995 (6) 1996 (4) 1997 (7) 1998 (11) 1999 (5) 2000 (5) 2001 (5) 2002 (1) 2003 (6) 2004 (7) 2005 (9) 2006 (7) 2007 (10) 2008 (21) 2009 (6) 2010 (1) A Anantha Padmanabhan [Anand] (1) A K Lohithadas (1) A T Abu (1) A T Ummer (1) A Vincent (2) Afzal (3) Alex Paul (6) Alphonse Joseph (1) Amal (1) Anand (1) Anil Babu (1) Anil Panachooran (5) Anitha (2) Aparna Rajeev (1) Asha Menon (1) Asha Ramesh (1) Beeyar Prasad (1) Berny Ignatius (4) Bharathan (1) Bhavana Radhakrishnan (1) Bichu Thirumala (6) Bijipal (1) Biju Narayanan (6) Bipin Prabhakar (1) Blessy (1) Bombay Ravi (2) C O Anto (1) Chandrashekhar (1) Chinmayee (1) Cicily (3) Deepak Dev (4) Deepu (1) Dennis Joseph (2) Devanand (1) Dr.P Ramesh (1) East Coast Vijayan (2) Fazil (3) Franko (4) G Devarajan (9) G Venugopal (8) Gayathri (1) Gireesh Puthencheri (35) Goerge Peter (1) Gomathy (1) Gopisunder (1) Hari Haran (4) Haridas Keshavan (1) Hariharan (1) Harini (1) I S Kundoor (1) Ilayaraja (7) Jassie Gift (4) Jayaraj (2) Job (1) Jofy Tharakan (1) Johnson (16) Joshy (3) Jyotsna (5) K G George (1) K J Yesudas (96) K P Brahmanandan (1) K S Chithra (59) K S Sethumadhavan (2) Kaithapram (42) Kaithapram Viswanath (1) Kalyani Menon (1) Kamal (9) Kanesh Punoor (1) Karthik (3) Kavalam Sreekumar (1) Kochin Haneefa (1) Konniyoor Bhas (1) Krishnachandran (1) Lal Jose (6) Latha Krishnan (1) Lathika (1) Liji Francis (1) M A Nishad (1) M B Sreenivasan (1) M D Ashok (1) M G Radhakrishnan (8) M G Sreekumar (31) M Jayachandran (18) M K Arjunan (1) M Krishnan Nair (2) M Kunchako (1) M Madhusoodhanan Nair (1) M Padmakumar (1) M S Baburaj (2) M S Viswanadhan (1) Madhu Balakrishnan (7) Malavika (1) Malayalam Album Song Lyrics (5) Malayalam Song Lyrics (167) Manjari (2) Manju (1) Mano (1) Mejo Joseph (1) Minmini (2) Mithin Ramakrishnan (1) Mohan Lal (2) Mohan Sithara (9) Mrudula (1) Naadhirsha (1) Nadesh Shankar (1) Nemam Pushparaj (1) Nepolean (1) Nishad (1) Noushad (1) O N V Kuruppu (13) Ouseppachan (14) P B Sreenivas (1) P Bhaskaran (5) P G Vishwambaran (1) P Jayachandran (9) P Leela (2) P N Menon (2) P Susheela (1) Padmakumar (1) Perumbavoor G Raveendranath (2) Pooja Rajesh (1) Poovachal Khader (1) Prabha Varma (1) Pradeep Babu (2) Prakash (1) Prameela (1) Priyadarshan (7) R Sarath (1) R Somashekharan (1) Radhika Thilak (2) Rafeeque Ahmad (3) Rafi Mecartin (2) Raghunath Seth (1) Rahul Raj (2) Rajalakshmi (1) Rajasenan (2) Rajeev Aanchal (1) Rajeev Alunkal (1) Ramesh Babu (2) Ranjith (2) Raveendran (4) Reju Joseph (2) Rimi Tomy (4) Roopa (1) Roshan Andrews (1) S Balakrishnan (2) S P Balasubramaniam (1) S P Venkitesh (6) S Rameshan Nair (5) Saajan Palluruthi (1) Sachidanandhan Puzhangara (2) Sangeeth Sivan (1) Santhosh Kesav (2) Santhosh Varma (1) Sarath (4) Sasi Shankar (1) Sathyan Anthikkad (15) Shabnam (2) Shafi (2) Shankar Mahadevan (4) Shibu Chakravarthy (3) Shreya Ghosal (1) Shwetha (10) Shyaam (3) Shyam Dharman (2) Sibi Malayil (9) Siddique (1) Sindhu Premkumar (1) Sohan Lal (1) Soniya (1) Sowmya (1) Sreekumaran Thambi (5) Sreemoola Nagaram Vijayan (1) Sreenivas (1) Sreevalsan J Menon (1) Sriprakash (1) Sruthi Raj (1) Sudeep Kumar (6) Sudha Ranjith (1) Sujatha (26) Sundara Rajan (1) Sunitha Sarathy (1) Suresh Peters (1) Swarnalatha (1) Teenu Tellence (1) Thirunelloor Karunakaran (1) Thulasidas (1) Tinu Antony (1) Unni Menon (6) V Dakshinamoorthy (3) V G Muralikrishnan (1) V M Vinu (2) Vayalar (9) Vayalar Sarathchandra Varma (12) Venu (1) Vidhu Prathap (2) Vidyadharan (2) Vidyasagar (17) Vijay Yesudas (8) Vineeth Sreenivasan (16) Vipin Xavier (1) Yusuf Ali Kecheri (8)