Saturday, March 14, 2009

സത്യം ശിവം സുന്ദരം [5]


ചിത്രം: സത്യം ശിവം സുന്ദരം
സംവിധാനം: റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ
വർഷം: 2000
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: ബിജു നാരായണൻ [കെ.എസ്‌ ചിത്ര]

സൂര്യനായ്‌ തഴുകിയുറക്കമുണർത്തുമെൻ
അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം
ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോൾ അറിയാതെയുരുകുമെൻ
അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം

കല്ലെടുക്കും കണിതുമ്പിയെ പോലെ
ഒരുപാടുനോവുകൾക്കിടയിലും
പുഞ്ചിരിച്ചിറകുവിടർത്തുമെന്നച്ഛൻ
പുഞ്ചിരിച്ചിറകുവിടർത്തുമെന്നച്ഛൻ

എന്നുമെൻ പുസ്തകതാളിൽ മയങ്ങുന്ന
നന്മതൻ പീലിയാണച്ഛൻ
കടലാസുതോണിയെ പോലെന്റെ
ബാല്യത്തിലൊഴുകുന്നൊരോർമ്മയാണാച്ഛൻ
ഉടലാർന്ന കാരുണ്യമച്ഛൻ കൈവന്ന ഭാഗ്യമാണച്ഛൻ

അറിയില്ലയെനിക്കേതു വാക്കിനാലച്ഛനെ
വാഴ്ത്തുമെന്നറിയില്ല ഇന്നും
എഴുതുമീ സ്നേഹാക്ഷരങ്ങൾക്കുമപ്പുറം
അനുപമ സങ്കൽപ്പമച്ഛൻ
അണയാത്ത ദീപമാണച്ഛൻ കാണുന്ന ദൈവമാണച്ഛൻ


ചിത്രം: സത്യം ശിവം സുന്ദരം
സംവിധാനം: റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ
വർഷം: 2000
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: സ്വർണ്ണലത, മനോ

അവ്വാ അവ്വാ അവ്വാ അവ്വാ
അവ്വാ അവ്വാ അവ്വാ അവ്വാ

മഴത്തുമ്പി പാടുന്നു അവ്വാ അവ്വാ
മയിൽപേടയാടുന്നു അവ്വാ അവ്വാ
മണിചില്ല പൂക്കുന്നു അവ്വാ അവ്വാ
മദിക്കുന്നു വർണ്ണങ്ങൾ അവ്വാ അവ്വാ
മനസ്സാകെ ഉന്മാദം അവ്വാ അവ്വാ
മനസ്സാകെ ഉന്മാദം അവ്വാ അവ്വാ

ചിരകാലമോഹങ്ങൾ
അനുരാഗസന്ദേശമെഴുതുന്ന രാഗങ്ങളായ്‌
ആശാവസന്തങ്ങൾ
പൊന്നോടുപൊന്നിൽകുളിക്കുന്ന യാമങ്ങളായ്‌
പനിമഴയുടെ കവിതയിൽ അവ്വാവ
അതിനനുപമലഹരിയിൽ അവ്വാവ
തുടിയിളകിയ കുളിരല അവ്വാവ
കുളിരരുവികളരുളിയത്‌ അവ്വാവ
താനാനേ നാനേ നേ
ഓ തിത്തന്നം തെയ്യന്നം തിന്തണം തില്ലാന
തിത്തന്നം തെയ്യന്നം തിന്തണം തില്ലാന
കിനാപ്പൂവിനുല്ലാസം അവ്വാ അവ്വാ

അരയന്നമൊഴുകുന്ന വനമുല്ലപൊഴിയുന്ന
യമുനാനദിതീരമായ്‌
മെയ്യോട്‌മെയ്ചേരും ആരാമശലഭങ്ങൾ
മൂളുന്നവനയാമമായ്‌
ചെറുകിളിയുടെ പുതുമൊഴി അവ്വാവ
തേനൊഴുകിയ തനിരസം അവ്വാവ
കുയിലിണയുടെ കളമൊഴി അവ്വാവ
കളമുരളിയിലൊഴുകിയ അവ്വാവ
സ സാ നി ധപ ധപ മഗരിപ ഓ
ഓ തിത്തന്നം തെയ്യന്നം തിന്തണം തില്ലാന
തിത്തന്നം തെയ്യന്നം തിന്തണം തില്ലാന
സ്വരത്തേരിലെത്തുന്നു അവ്വാ അവ്വാ

Click Here To View The Song "Avva Avva"
ചിത്രം: സത്യം ശിവം സുന്ദരം
സംവിധാനം: റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ
വർഷം: 2000
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

ചന്ദ്രഹൃദയം താനേ ഉരുകും സന്ധ്യയാണീ മുഖം
കാളിദാസൻ കൈവണങ്ങും കാവ്യമാണീ മുഖം
ജന്മപുണ്യം കൊണ്ടു ദൈവം തന്നതാണീ വരം
അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ണുനീരായ്‌ പെയ്തതാണീ സ്വരം
ഏതു വർണ്ണം കൊണ്ടു ദേവീ എഴുതണം നിൻ രൂപം

കൺകളിൽ കാരുണ്യ സാഗരം
വളയിട്ട കൈകളിൽ പൊന്നാതിര
പൂങ്കവിൾ വിടരുന്ന താമര
പുലർകാല കൗതുകം പൂപ്പുഞ്ചിരി
അഴകിന്റെ അഴകിന്നഴകേ അലിയുന്ന മൗനമേ
ഏതു മഴവിൽ തൂവലാൽ
ഞാൻ എഴുതണം നിൻ രൂപം

നൊമ്പരം കുളിരുള്ള നൊമ്പരം
ആത്മാവിലായിരം തേനോർമ്മകൾ
കണ്ടു നാം അറിയാതെ കണ്ടു നാം
ഉരുകുന്ന ജീവിതം കൈമാറുവാൻ
നുകരാത്ത മധുരം തൂവും വിരഹാർദ്ര യാമമേ
ഏതു മിഴിനീർ കനവിനാൽ പകരുമിന്നെൻ സ്നേഹം


ചിത്രം: സത്യം ശിവം സുന്ദരം
സംവിധാനം: റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ
വർഷം: 2000
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: ഹരിഹരൻ

ഗ ഗ ഗ പ രി സ
സ നി ധ സ സ രി
ഗ ഗ ഗ ധ പ രി സ
സ നി ധ സ സ രി

Walking In The Moonlight I Am Thinking Of You
Listening To The Raindrops I Am Thinking Of You
ഇളമാൻ കണ്ണിലൂടെ I Am Thinking Of You
ഇളനീർ കനവിലൂടെ I Am Thinking Of You
ഹേ സലോമ ഓ സലോമ
ഓ സലോമ ഹോ സലോമാ
Walking In The Moonlight I Am Thinking Of You
Listening To The Raindrops I Am Thinking Of You

ദൂരത്തു കണ്ടാൽ അറിയാത്ത ഭാവം
അരികത്ത്‌ വന്നാൽ ആതിരാപാൽക്കുടം
മുള്ളുള്ളവാക്ക്‌ മുനയുള്ള നോക്ക്‌
കാണാത്തതെല്ലാം കാണുവാൻ കൗതുകം
ഉലയുന്ന പൂമെയ്യിൽ മദനന്റെ വില്ല്‌
മലരമ്പ്‌ പോലെ നിറമുള്ള നാണം
വിടരുന്ന പനിനീർപർവ്വം മനസ്സിനുള്ളിൽ
ഹേ സലോമ സലോമ സലോമ
ഹേഹേ സലോമ സലോമ സലോമ
I Am Thinking Of You
I Am Thinking Of You

പതിനേഴിന്നഴക്‌ കൊലുസ്സിട്ട കൊഞ്ചൽ
ചിറകുള്ള മോഹം കൂന്തലിൽ കാർമുകിൽ
നെഞ്ചം തുളുമ്പും മിന്നൽ തിടമ്പ്‌
മിണ്ടുന്നതെല്ലാം പാതിരാ പൂമഴ
ചുണ്ടോട്‌ ചുണ്ടിൽ നുരയുന്ന ദാഹം
മെയ്യോട്‌ ചേർത്താൽ ആറാട്ട്‌ മേളം
അനുരാഗമുല്ലപ്പന്തൽ കനവാലേ
ഹേ സലോമ സലോമ സലോമ
ഹേഹേ സലോമ സലോമ സലോമ

ഗ ഗ ഗ പ രി സ
സ നി ധ സ സ രി

Walking In The Moonlight I Am Thinking Of You
Listening To The Raindrops I Am Thinking Of You

Click Here To View The Song "Walking In The Moonlight I'm Thinking Of You!"
ചിത്രം: സത്യം ശിവം സുന്ദരം
സംവിധാനം: റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ
വർഷം: 2000
രചന: കൈതപ്രം
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: ശങ്കർ മഹാദേവൻ

അങ്ങകലേ എരിതീ കടലിന്നക്കരെയക്കരെ
ദൈവമിരിപ്പൂ കാണാകണ്ണുമായ്‌
ഇങ്ങിവിടെ കദനകടലിന്നിക്കരെയിക്കരെ
നമ്മളിരിപ്പൂ കണ്ണീർ കനവുമായ്‌
പൊൻപുലരിയുണർന്നു ദൂരേ
മൂവന്തി ചുവന്നു ദൂരേ
ഒരു സാന്ത്വനമന്ത്രം പോലെ
ഒരു സംഗമരാഗം പോലെ
ഇനിയെന്നാ സ്വപ്നം പൂക്കുമോ
ഇനിയെന്നാ സ്വർഗ്ഗം കാണുമോ

ഈ സ്നേഹമരികത്തു ചിരിതൂകി നിൽക്കുമ്പോൾ
ആശ്രയമെന്തിനു വേറേ
ഈ കൈകൾ താങ്ങും തണലുമായുള്ളപ്പോൾ
വീടെനിക്കെന്തിനു വേറേ
കരകാണാകായൽ നീന്താം
കതിർക്കാണാ കിളിയായ്‌ പാടാം
ഈ ലഹരിയിൽ മുഴുകാം ആടാം
ഒരു തീരം തേടി പോകാം
ഇതുവഴിയേ ഇനിവരുമോ
പുതുപുത്തനുഷസ്സിൻ തേരുനീ
ഒരുപുതുയുഗ സന്ധ്യാ ശംഖൊലീ

നീയിന്ന് കടലോളം കനിവുമായ്‌ നിൽക്കുമ്പോൾ
പൂങ്കനവെന്തിനു വേറേ
ഏകാന്തസൂര്യനായ്‌ നീ മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ
കൈവിളക്കെന്തിനു വേറേ
ഈ തിരയുടെ തുടിയിൽ താളം
ഈ തന്ത്രിയിലേതോ രാഗം
ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ പോലും
ഒരു മാനസയമുനാ രാഗം
സാഗരമേ സാന്ത്വനം
ഇനിയെങ്ങാണെങ്ങാ സംക്രമം
ഇനിയെങ്ങാണെങ്ങാ സംഗമം

Click Here To View The Song "Angakale Erithee Kadalinakkare"

No comments:

Labels

1964 (2) 1965 (3) 1967 (1) 1968 (1) 1969 (1) 1970 (2) 1971 (1) 1972 (1) 1973 (1) 1975 (1) 1976 (3) 1984 (1) 1985 (1) 1986 (2) 1987 (4) 1988 (3) 1989 (6) 1990 (4) 1991 (4) 1992 (5) 1993 (8) 1994 (5) 1995 (6) 1996 (4) 1997 (7) 1998 (11) 1999 (5) 2000 (5) 2001 (5) 2002 (1) 2003 (6) 2004 (7) 2005 (9) 2006 (7) 2007 (10) 2008 (21) 2009 (6) 2010 (1) A Anantha Padmanabhan [Anand] (1) A K Lohithadas (1) A T Abu (1) A T Ummer (1) A Vincent (2) Afzal (3) Alex Paul (6) Alphonse Joseph (1) Amal (1) Anand (1) Anil Babu (1) Anil Panachooran (5) Anitha (2) Aparna Rajeev (1) Asha Menon (1) Asha Ramesh (1) Beeyar Prasad (1) Berny Ignatius (4) Bharathan (1) Bhavana Radhakrishnan (1) Bichu Thirumala (6) Bijipal (1) Biju Narayanan (6) Bipin Prabhakar (1) Blessy (1) Bombay Ravi (2) C O Anto (1) Chandrashekhar (1) Chinmayee (1) Cicily (3) Deepak Dev (4) Deepu (1) Dennis Joseph (2) Devanand (1) Dr.P Ramesh (1) East Coast Vijayan (2) Fazil (3) Franko (4) G Devarajan (9) G Venugopal (8) Gayathri (1) Gireesh Puthencheri (35) Goerge Peter (1) Gomathy (1) Gopisunder (1) Hari Haran (4) Haridas Keshavan (1) Hariharan (1) Harini (1) I S Kundoor (1) Ilayaraja (7) Jassie Gift (4) Jayaraj (2) Job (1) Jofy Tharakan (1) Johnson (16) Joshy (3) Jyotsna (5) K G George (1) K J Yesudas (96) K P Brahmanandan (1) K S Chithra (59) K S Sethumadhavan (2) Kaithapram (42) Kaithapram Viswanath (1) Kalyani Menon (1) Kamal (9) Kanesh Punoor (1) Karthik (3) Kavalam Sreekumar (1) Kochin Haneefa (1) Konniyoor Bhas (1) Krishnachandran (1) Lal Jose (6) Latha Krishnan (1) Lathika (1) Liji Francis (1) M A Nishad (1) M B Sreenivasan (1) M D Ashok (1) M G Radhakrishnan (8) M G Sreekumar (31) M Jayachandran (18) M K Arjunan (1) M Krishnan Nair (2) M Kunchako (1) M Madhusoodhanan Nair (1) M Padmakumar (1) M S Baburaj (2) M S Viswanadhan (1) Madhu Balakrishnan (7) Malavika (1) Malayalam Album Song Lyrics (5) Malayalam Song Lyrics (167) Manjari (2) Manju (1) Mano (1) Mejo Joseph (1) Minmini (2) Mithin Ramakrishnan (1) Mohan Lal (2) Mohan Sithara (9) Mrudula (1) Naadhirsha (1) Nadesh Shankar (1) Nemam Pushparaj (1) Nepolean (1) Nishad (1) Noushad (1) O N V Kuruppu (13) Ouseppachan (14) P B Sreenivas (1) P Bhaskaran (5) P G Vishwambaran (1) P Jayachandran (9) P Leela (2) P N Menon (2) P Susheela (1) Padmakumar (1) Perumbavoor G Raveendranath (2) Pooja Rajesh (1) Poovachal Khader (1) Prabha Varma (1) Pradeep Babu (2) Prakash (1) Prameela (1) Priyadarshan (7) R Sarath (1) R Somashekharan (1) Radhika Thilak (2) Rafeeque Ahmad (3) Rafi Mecartin (2) Raghunath Seth (1) Rahul Raj (2) Rajalakshmi (1) Rajasenan (2) Rajeev Aanchal (1) Rajeev Alunkal (1) Ramesh Babu (2) Ranjith (2) Raveendran (4) Reju Joseph (2) Rimi Tomy (4) Roopa (1) Roshan Andrews (1) S Balakrishnan (2) S P Balasubramaniam (1) S P Venkitesh (6) S Rameshan Nair (5) Saajan Palluruthi (1) Sachidanandhan Puzhangara (2) Sangeeth Sivan (1) Santhosh Kesav (2) Santhosh Varma (1) Sarath (4) Sasi Shankar (1) Sathyan Anthikkad (15) Shabnam (2) Shafi (2) Shankar Mahadevan (4) Shibu Chakravarthy (3) Shreya Ghosal (1) Shwetha (10) Shyaam (3) Shyam Dharman (2) Sibi Malayil (9) Siddique (1) Sindhu Premkumar (1) Sohan Lal (1) Soniya (1) Sowmya (1) Sreekumaran Thambi (5) Sreemoola Nagaram Vijayan (1) Sreenivas (1) Sreevalsan J Menon (1) Sriprakash (1) Sruthi Raj (1) Sudeep Kumar (6) Sudha Ranjith (1) Sujatha (26) Sundara Rajan (1) Sunitha Sarathy (1) Suresh Peters (1) Swarnalatha (1) Teenu Tellence (1) Thirunelloor Karunakaran (1) Thulasidas (1) Tinu Antony (1) Unni Menon (6) V Dakshinamoorthy (3) V G Muralikrishnan (1) V M Vinu (2) Vayalar (9) Vayalar Sarathchandra Varma (12) Venu (1) Vidhu Prathap (2) Vidyadharan (2) Vidyasagar (17) Vijay Yesudas (8) Vineeth Sreenivasan (16) Vipin Xavier (1) Yusuf Ali Kecheri (8)