Sunday, March 01, 2009

ഇലവങ്കോട്‌ ദേശം [5]


ചിത്രം: ഇലവങ്കോട്‌ ദേശം
സംവിധാനം: കെ.ജി ജോർജ്ജ്‌
വർഷം: 1998
രചന: ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്‌
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

നേരംപോയ്‌ നേരംപോയ്‌
നേരേ പോ പൂത്തോണി
തീരങ്ങൾ കാണാദൂരത്തായ്‌ രാവേറേയായ്‌
നീ കായൽകാറ്റേ ചുറ്റി വാ
ഒരു മൺകുര കണ്ടോ കാറ്റേ
ഒളിമങ്ങിയ ദീപം പോൽ
ഒരു പെൺകൊടിയുണ്ടോ ദൂരേ
ആരെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഓഹ്‌

വാതിൽക്കൽ മുട്ടുമ്പോൾ പാതിമെയ്യായോന്റെ
കാലൊച്ചയാണോ കേട്ടു
നീയേതോ രാപ്പൂവിൻ നന്മണം നേദിക്കേ
നീർമിഴി ഈറനായോ
നറുചന്ദന ഗന്ധവുമായ്‌ പോകൂ
ഒരു സാന്ത്വനഗീതവുമായ്‌ പോകൂ
അവൾതൻ ചുടുവീർപ്പുകൾ
ഒപ്പിയെടുത്തൊരു പനിമലരിതൾ
തരൂ തിരികെ വരൂ ഓഹ്‌ ഓഹ്‌

മാനത്തെ പൂത്തോണി മാരിക്കാർ
മായ്ച്ചാലും പാടൂ നീ തോണിക്കാരാ
ദൂരത്തെ തീരങ്ങൾ കേൾക്കും നിൻ ഈണങ്ങൾ
കായൽ പൊന്നോളങ്ങളിൽ
ഇരുൾ മൂടൂപടങ്ങൾ അഴിക്കൂ നീ
നിറമേഴുമണിഞ്ഞു ചിരിക്കൂ നീ
വിരഹചുടു തീയിതിൽ നിന്നുമുയർത്തുക
പ്രിയസഖീ പുലരൊളിയണയുകയായ്‌ ഓഹ്‌ ഓഹ്‌


ചിത്രം: ഇലവങ്കോട്‌ ദേശം
സംവിധാനം: കെ.ജി ജോർജ്ജ്‌
വർഷം: 1998
രചന: ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്‌
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

ചെമ്പകമലരൊളി പൊൻനൂലിൽ നിനക്കായി
ചന്ദനമണികൾ ഞാൻ കൊരുത്തു വച്ചു
ഞാൻ ഒളിച്ചു വച്ചു
താഴമ്പൂ മണക്കും നിൻ ആമാടപ്പെട്ടീലോ
താപത്താൽ ഉരുകും നിൻ ഹൃദയത്തിലോ

വാക്കിൽ വന്നുദിക്കാത്തൊരാത്മമോഹങ്ങളേതോ
നോക്കിൽ തുടിച്ചതു നീ അറിഞ്ഞതില്ല
വിതുരമീ ഈ വീണയിൽ ഉതിരുമെൻ പ്രാണന്റെ
പരിഭവമൊഴികൾ നീ അറിഞ്ഞതില്ല
അറിയാത്തൊരാഴത്തിലെ പവിഴമുത്തുകളാരും
തിരയുന്നീല ആരും തിരയുന്നീല

പൂത്തുനിൽക്കുമീ നാട്ടുമാവിലൂഞ്ഞാലു കെട്ടി
കാത്തിരുന്നാതിരയും കഴിഞ്ഞു പോയി
മിഴിയിലെ അഞ്ജനവും മിഴിനീരിലലിഞ്ഞു പോയ്‌
കരളിലെ കുയിലെങ്ങോ പറന്നു പോയി
മൊഴികൾ തൻ മൺകുടത്തിൽ നിറയാത്തൊരമൃതാരും
തിരയുന്നീല ആരും തിരയുന്നീല


ചിത്രം: ഇലവങ്കോട്‌ ദേശം
സംവിധാനം: കെ.ജി ജോർജ്ജ്‌
വർഷം: 1998
രചന: ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്‌
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര [ബിജു നാരായണൻ]

ആടുകൾ മേയുന്ന പുൽമേട്ടിൽ
ആരിയൻ കാവിലെ പൂമേട്ടിൽ
തേൻകനിയാടുന്ന മാന്തോപ്പിൽ
കാവടിയാടുന്ന കാറ്റേ വാ
നീയിതിലേ വരൂ വരൂ ഈ വഴിയേ വരൂ
ആ തേൻ കുളിരേ ആ തേൻ കുളിരേ

കാവിലെ ഊഞ്ഞാലിലാടൂല്ലേ
കാനന മൈനയോത്താടൂല്ലേ
പൂവിനൊരുമ്മ കൊടുക്കൂല്ലേ
മാങ്കനി തേങ്കനി വീഴ്‌ത്തൂല്ലേ

ഏഴിലം പാലയ്ക്കും പൂവന്നു കാവന്നു
കാറ്റേ കാറ്റേ പാടൂ നീ
ഏഴേഴു കന്നിമാർ പൂവിറുത്താടുന്നു
കാറ്റേ കാറ്റേ പാടൂ നീ
പാലയ്ക്കും നീരേകാൻ വാ
പാതിരാപ്പൂ ചൂടാൻ വാ

പാഴ്‌മുളം ചുണ്ടിലും പാലൂട്ടി തേനൂട്ടി
കാറ്റേ കാറ്റേ പാടൂ നീ
പാൽ കതിരുണ്ണിയെ പായസ ചോറൂട്ടി
കാറ്റേ കാറ്റേ പാടൂ നീ
പൊന്നാര്യൻ പാടം നീന്തി
പൊന്നാമ്പൽ പൂവും ചൂടി


ചിത്രം: ഇലവങ്കോട്‌ ദേശം
സംവിധാനം: കെ.ജി ജോർജ്ജ്‌
വർഷം: 1998
രചന: ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്‌
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: കെ.എസ്‌ ചിത്ര, കെ.ജെ യേശുദാസ്‌

എങ്ങുനിന്നെങ്ങുന്നീ സുഗന്ധം
എന്നെ തിരഞ്ഞെത്തുമീ സുഗന്ധം
എങ്ങുനിന്നെങ്ങുന്നീ സുഗന്ധം
എന്നെ തിരഞ്ഞെത്തുമീ സുഗന്ധം

ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നോ
ഏതു നന്ദനോദ്യാനത്തിൽ നിന്നോ
എങ്ങോ വിരിഞ്ഞൊരു പൂവിൽ നിന്നോ
പൂവിന്റെയോമൽ കിനാവിൽ നിന്നോ
ഈ നറും സൗരഭം വന്നു
ഈറൻ നിലാവിൽ വന്നു

അജ്ഞാത ശോകങ്ങളിൽ നീളെ പൂക്കും
ആത്മാവിൻ നിശ്വാസമെന്നോ
കാണാത്ത കാനന ദേവനേ നിൻ
പ്രേമത്തിൻ ദൂതുമായ്‌ ഈ വഴിയേ
ഈ മൃദുസൗരഭം വന്നു
ഈ കുളിർകാറ്റിൽ വന്നു


ചിത്രം: ഇലവങ്കോട്‌ ദേശം
സംവിധാനം: കെ.ജി ജോർജ്ജ്‌
വർഷം: 1998
രചന: ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്‌
സംഗീതം: വിദ്യാസാഗർ
പാടിയത്‌: സുജാത, നെപ്പോളിയൻ, സി.ഒ ആന്റോ

പാണ്ടിമദ്ദളം ചെണ്ട കൈമണി ചേങ്കിലതുടിയും
കാട്ടുചെമ്പക ചോട്ടിലുണ്ടൊരു കൂത്തുകുമ്മിയടി
ഓട്ടുകൈവള ആർത്തിളകണ കാട്ടുകന്യകളൊ
കാറ്റിലാടണ പൂത്തുനിൽക്കണ കാട്ടുവള്ളികളൊ
ഇനിയെന്റെ കുഞ്ഞിതത്തേ എന്നോടുചേർന്നാടൂല്ലേ
എനിക്കു നീ കന്നിതേനല്ലേ
വയനാടൻ കുന്നിൽ പൂത്ത മന്ദാരത്തിൻ ചേലല്ലേ
എനിക്കു നീ മിന്നും പൊന്നല്ലേ

കൊട്ടാമ്പുറത്തയ്യാ നധിം നധിം
കൊട്ടിന്റെ താളത്തിൽ ആടാൻ വായോ
പത്താമ്പുറത്തയ്യാ കൊത്തികൊത്തി
കൊത്താങ്കല്ലാടുന്നേ നാത്തൂൻമാര്‌
മുത്താറപ്പൻ കുന്നുമേൽ കൂത്താടുന്നോർ
പാത്തുവന്നെൻ കോഴീനെ കൊന്നു തിന്നേ
കാട്ടിൽ കടന്നലും മൂളുന്നുണ്ടേ
നാടിന്നു കാവലായ്‌ കണ്ണായിരം

വെട്ടാകുളങ്ങരെ കൈത പൂത്തേ
കൊച്ചുകുളക്കോഴി നിർത്തം വച്ചേ
കെട്ടാപുരേലാരോ പാലു കാച്ച്യേ
പൂച്ചമ്മ പാൽക്കലം കാലിയാക്ക്യേ
തേക്കിൻ കൊമ്പത്താരോ മാടംകെട്ടി
നോക്കെത്താ കാഴ്‌ച്ചകൾ കാണുന്നുണ്ടേ
ചോല തടാകത്തു നീരാട്ടുണ്ടേ
ചോതിയാ ചോലയിൽ നീന്തുന്നുണ്ടേ

No comments:

Labels

1964 (2) 1965 (3) 1967 (1) 1968 (1) 1969 (1) 1970 (2) 1971 (1) 1972 (1) 1973 (1) 1975 (1) 1976 (3) 1984 (1) 1985 (1) 1986 (2) 1987 (4) 1988 (3) 1989 (6) 1990 (4) 1991 (4) 1992 (5) 1993 (8) 1994 (5) 1995 (6) 1996 (4) 1997 (7) 1998 (11) 1999 (5) 2000 (5) 2001 (5) 2002 (1) 2003 (6) 2004 (7) 2005 (9) 2006 (7) 2007 (10) 2008 (21) 2009 (6) 2010 (1) A Anantha Padmanabhan [Anand] (1) A K Lohithadas (1) A T Abu (1) A T Ummer (1) A Vincent (2) Afzal (3) Alex Paul (6) Alphonse Joseph (1) Amal (1) Anand (1) Anil Babu (1) Anil Panachooran (5) Anitha (2) Aparna Rajeev (1) Asha Menon (1) Asha Ramesh (1) Beeyar Prasad (1) Berny Ignatius (4) Bharathan (1) Bhavana Radhakrishnan (1) Bichu Thirumala (6) Bijipal (1) Biju Narayanan (6) Bipin Prabhakar (1) Blessy (1) Bombay Ravi (2) C O Anto (1) Chandrashekhar (1) Chinmayee (1) Cicily (3) Deepak Dev (4) Deepu (1) Dennis Joseph (2) Devanand (1) Dr.P Ramesh (1) East Coast Vijayan (2) Fazil (3) Franko (4) G Devarajan (9) G Venugopal (8) Gayathri (1) Gireesh Puthencheri (35) Goerge Peter (1) Gomathy (1) Gopisunder (1) Hari Haran (4) Haridas Keshavan (1) Hariharan (1) Harini (1) I S Kundoor (1) Ilayaraja (7) Jassie Gift (4) Jayaraj (2) Job (1) Jofy Tharakan (1) Johnson (16) Joshy (3) Jyotsna (5) K G George (1) K J Yesudas (96) K P Brahmanandan (1) K S Chithra (59) K S Sethumadhavan (2) Kaithapram (42) Kaithapram Viswanath (1) Kalyani Menon (1) Kamal (9) Kanesh Punoor (1) Karthik (3) Kavalam Sreekumar (1) Kochin Haneefa (1) Konniyoor Bhas (1) Krishnachandran (1) Lal Jose (6) Latha Krishnan (1) Lathika (1) Liji Francis (1) M A Nishad (1) M B Sreenivasan (1) M D Ashok (1) M G Radhakrishnan (8) M G Sreekumar (31) M Jayachandran (18) M K Arjunan (1) M Krishnan Nair (2) M Kunchako (1) M Madhusoodhanan Nair (1) M Padmakumar (1) M S Baburaj (2) M S Viswanadhan (1) Madhu Balakrishnan (7) Malavika (1) Malayalam Album Song Lyrics (5) Malayalam Song Lyrics (167) Manjari (2) Manju (1) Mano (1) Mejo Joseph (1) Minmini (2) Mithin Ramakrishnan (1) Mohan Lal (2) Mohan Sithara (9) Mrudula (1) Naadhirsha (1) Nadesh Shankar (1) Nemam Pushparaj (1) Nepolean (1) Nishad (1) Noushad (1) O N V Kuruppu (13) Ouseppachan (14) P B Sreenivas (1) P Bhaskaran (5) P G Vishwambaran (1) P Jayachandran (9) P Leela (2) P N Menon (2) P Susheela (1) Padmakumar (1) Perumbavoor G Raveendranath (2) Pooja Rajesh (1) Poovachal Khader (1) Prabha Varma (1) Pradeep Babu (2) Prakash (1) Prameela (1) Priyadarshan (7) R Sarath (1) R Somashekharan (1) Radhika Thilak (2) Rafeeque Ahmad (3) Rafi Mecartin (2) Raghunath Seth (1) Rahul Raj (2) Rajalakshmi (1) Rajasenan (2) Rajeev Aanchal (1) Rajeev Alunkal (1) Ramesh Babu (2) Ranjith (2) Raveendran (4) Reju Joseph (2) Rimi Tomy (4) Roopa (1) Roshan Andrews (1) S Balakrishnan (2) S P Balasubramaniam (1) S P Venkitesh (6) S Rameshan Nair (5) Saajan Palluruthi (1) Sachidanandhan Puzhangara (2) Sangeeth Sivan (1) Santhosh Kesav (2) Santhosh Varma (1) Sarath (4) Sasi Shankar (1) Sathyan Anthikkad (15) Shabnam (2) Shafi (2) Shankar Mahadevan (4) Shibu Chakravarthy (3) Shreya Ghosal (1) Shwetha (10) Shyaam (3) Shyam Dharman (2) Sibi Malayil (9) Siddique (1) Sindhu Premkumar (1) Sohan Lal (1) Soniya (1) Sowmya (1) Sreekumaran Thambi (5) Sreemoola Nagaram Vijayan (1) Sreenivas (1) Sreevalsan J Menon (1) Sriprakash (1) Sruthi Raj (1) Sudeep Kumar (6) Sudha Ranjith (1) Sujatha (26) Sundara Rajan (1) Sunitha Sarathy (1) Suresh Peters (1) Swarnalatha (1) Teenu Tellence (1) Thirunelloor Karunakaran (1) Thulasidas (1) Tinu Antony (1) Unni Menon (6) V Dakshinamoorthy (3) V G Muralikrishnan (1) V M Vinu (2) Vayalar (9) Vayalar Sarathchandra Varma (12) Venu (1) Vidhu Prathap (2) Vidyadharan (2) Vidyasagar (17) Vijay Yesudas (8) Vineeth Sreenivasan (16) Vipin Xavier (1) Yusuf Ali Kecheri (8)